Anders Nordlund

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik (Chalmers)
AvdelningNukleär teknik
Sökordradiografi, neutronaktivering, neutronfysik, reaktorfysik, energirelaterad kärnfysik, fission, Radiography, neutron activation, neutron physics, energy related nuclear physics, fission

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskningen fokuserar del på experimentella kärnfysikaliska mätmetoder har stora tillämpningsområden inom bla. geofysik för att undersöka spridningen av olika substanser genom olika medier. Med hjälp av neutronaktivering och neutronradiografi kan kontamineringar eller föroreningar spåras och kartläggas. En annan del av forskningen berör energirelaterad kärnfysik. Inom detta område studeras främst instrumentering och övervakning av reaktorer med syfte att ge en säker och tillförlitlig drift.