Donal P Murtagh

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökordozon, fjärranalys, växthuseffekt, CFC, Odin, Envisat, stoft, GOME, Ozone, remote sensing, greenhouse effect, CFC, Odin, Envisat, aerosols, GOME

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/donal-murtagh.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/donal-murtagh.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet