Birgit Brunklaus

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordByggnader& miljöpåverkan, bostadsförvaltning, miljöstrategier, miljöverktyg, LCA, Building & environmental load, housing management, environmental strategies, environmental tools, LCA

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/birgit-brunklaus
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/birgit-brunklaus
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Disputerade den 17 december 2008 Avhandlingens titel: "Organising matters for the environment: Environmental studies of housing management and buildings"