Mendel Kleiner

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Sökordljudkvalité; ljudkomfort; ljudmiljö; bullerbekämpning; ljudisolering; akustik, psykoakustik; rumsakustik, emotionell respons, Product sound quality; sound comfort; environmental sound; soundscape; noise control; sound insulation; acoustics; psychoacoustics, room acoustics, emotional response

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/mendel-kleiner.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/mendel-kleiner.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning och utbildning inom området människans upplevelse av ljudmiljö i fordon, samhälle, arbetsplats och bostad.