Ulf Håll

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
Avdelning
SökordEnergiproduktion, motorsystem, vindturbiner, vattenturbiner, jetmotorer

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/ulf-hall.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/ulf-hall.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Turbomaskiner, som ofta anses påverka miljö avsevärt. Jetmotorer är en stor grupp av turbomaskiner och vi håller på med projekt för att optimera framdrivningssystem på flygfarkoster. Personlig hemsida: http://www.tfd.chalmers.se/~ulfh/