Madelene Ostwald

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordmarkanvändning, vegetationsförändringar, satellitbilder, GIS, policypåverkan, Land use, agriculture and forestry, impact of climate change and policy, developing world, local and regional assessments, focus India and China

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/madelene-ostwald.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/madelene-ostwald.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Global Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Effekter av klimatförändringar på markanvänding, speciellt i utvecklingsländer. Skog/planteringar och jordbruk inom Kyotoprotokollet (CDM). Naturresurshushållning. Även på Linköpings universitet