Madelene Ostwald

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordmarkanvändning, vegetationsförändringar, satellitbilder, GIS, policypåverkan, Land use, agriculture and forestry, impact of climate change and policy, developing world, local and regional assessments, translating science into policy and practice

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/madelene-ostwald.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/madelene-ostwald.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen2. Ingen hunger, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 17. Genomförande och globalt partnerskap
RegionerEuropa och Centralasien , Sydasien, Afrika söder om Sahara
LandNorge, Vietnam, Sri Lanka, Indien, Burkina Faso, Kenya, USA

Forskning / verksamhet
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=IygrC_QAAAAJ&hl=sv' ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Madelene-Ostwald LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/madelene-ostwald-70234125/