Ola Carlson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionElektroteknik
AvdelningElkraftteknik
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/ola-carlson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/ola-carlson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
solceller, vindkraft