Johan Tivander

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordmiljöinformatik, informationssystem, Konceptmodell, Informationshantering, Miljöpåverkansbedömning, LCA, Design for Environment, Miljöledningsstystem, IPP, Environmental Informatics, information system, Concept model, Information management, Environmental impact assessment, LCA, Design for Environment, Environmental management, IPP

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johan-tivander.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/johan-tivander.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet