Christer Larsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionLife Sciences
AvdelningSystembiologi
SökordEtanol, Jäst, Saccharomyces, Metabolism, Fysiologi, Ethanol,Yeast,Saccharomyces,Metabolic,Physiology

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/Christer-Larsson
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Optimering av Etanolproduktion från Biomassa med hjälp av Jäst