Christer Larsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionBiologi och bioteknik
AvdelningSystembiologi
SökordEtanol, Jäst, Saccharomyces, Metabolism, Fysiologi, Ethanol,Yeast,Saccharomyces,Metabolic,Physiology

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Christer-Larsson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Optimering av Etanolproduktion från Biomassa med hjälp av Jäst