Hans Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningProduktionssystem
SökordIntegrerade miljöledningssystem, miljöteknik

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/eriksson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/eriksson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Integrerade miljöledningssystem och miljöteknik