Örjan Söderberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
SökordDesign, produktutveckling, hållbar utveckling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/orjan-soderberg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/orjan-soderberg.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Design, produktutveckling och hållbar utveckling