Christian Ekberg

UniversityChalmers University of Technology
DepartmentChemistry and Chemical Engineering
DivisionNuclear chemistry
Keywordsindustriell materialåtervinning, avfall, metaller, ädelmetaller, bilkatalysatorer, förbränningsaska, elektronikskrot, kärnkemi, kärnavfall, separation, transmutation, lösningskemi, komplexbildning

Networks/thematic areas
SDG:s
Regions
Country

Reasearch / work