Jan Bröchner

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningService management
Sökordbyggande, fastighetsförvaltning, upphandling, affärsutveckling, ekologiska kriterier, konsultverksamhet, tjänster, construction, facilities management, procurement, business development, ecological criteria, consultancy, services

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/jan-brochner.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/jan-brochner.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen11. Hållbara städer och samhällen
RegionerEuropa och Centralasien
LandNorge, Norway, Storbritannien, UK

Forskning / verksamhet
Hållbarhetsaspekter på upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom byggande och fastighetsförvaltning; affärsutveckling baserad på ekologiska hållbarhetsegenskaper hos tjänster, stadsutveckling