Magnus Holmén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningInnovationsteknik
Sökordaffärsmodell, konkurrenskraft, värdeskapande, kunskapsbas, green business models, opportunities, industrial transformation, competitive processes

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/magnus-holmen.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/magnus-holmen.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Analys av om, hur och varför företag och andra organisationer förändrar sina affärsmodeller i en grönare riktning.