Johan Ekholm

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordIGPS, IGPS

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/johan-ekholm.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/johan-ekholm.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Utveckla och testa teknik för mätning av svavel- och kväveoxid i rökgaser från fartyg.