Bli medlem

Forskarnätverket för hållbar utveckling är öppet för all forskande och undervisande personal som är anställd vid Chalmers eller Göteborgs universitet.

Som medlem i forskarnätverket får du varannan vecka GMV:s nyhetsbrev som samlar det senaste inom området hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet. Du blir även inbjuden till forskarluncher, nätverksträffar och andra aktiviteter med fokus på att hitta nya möjligheter till samverkan mellan olika forskningsområden. För mer information, kontakta Caroline Petersson, koordinator för nätverket på caroline.petersson(at)chalmers.se

Du får även en personlig sida i den sökbara webbbaserade databasen över hela forskarnätverket med information om ditt forskningsområde och länk till din webbsida.

Är du inte forskare, lärare eller dokorand vid Chalmers eller Göteborgs universitet, är du välkomen att på vårt nyhetsbrev via denna länk:
https://gmv.gu.se/Aktuellt/prenumerera-pa-gmv-s-nyhetsbrev

Förnamn *

Efternamn *

Kön

Titel

Jag är anställd vid *Adress

Postadress

E-post *

Telefon

Mobiltelefon

Personlig hemsida

Beskrivning av din forskning

Beskrivning av din forskning på engelska

Sökord, max 10 stycken (separera med komma)

Keywords (sökord på engelska), max 10 stycken (separera med komma)


Plattform