Sök forskare i GMV:s nätverk

Här kan du söka bland de forskare och forskarstuderande vid Chalmers och Göteborgs universitet som är anslutna till forskarnätverket för hållbar utveckling.

Sökresultaten kan sorteras i bokstavsordning i respektive kolumn genom att klicka på någon av rubrikerna: efternamn, förnamn, högskola, institution eller avdelning.

Är uppgifterna inaktuella? Logga in via menyn till vänster för att själv uppdatera dem, eller kontakta GMV på: gmv@chalmers.se
Sök

Detaljerad sök Antal träffar: 552

Förnamn EfternamnHögskolaInstitutionAvdelning
Jenny StenbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Liane ThuvanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord: byggnadsbestånd, hållbar utveckling, materialflöden, energiflöden
Sigrid ÖstlundChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Paula FemeníasChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: hållbart byggande, arkitektur, demonstrationsprojekt, lärande, kunskapsutbyte, utvärdering
Krystyna PietrzykChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: Uthålliga byggnader och hållbar stadsutveckling, tillförlitlighetsanalys, uteklimat, inomhusklimat
Barbara RubinoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: demonstrationsprojekt, energieffektivisering av byggnader, miljöanpassning, lärande i projekt, praktiker, nätverk, arenor
Marie StridChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: fysisk planering, rum och plats, entréprenörskap
Pär JohanssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: byggnad, energieffektivisering, tilläggsisolering, superisolering, VIP, aerogel, fukt, värmelager, fasändringsmaterial
Saurabh SarafChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: Cleantech, Risk Finance, Business Development, Partnerships, International
Magnus ÖsterbringChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Kjerstin LudvigChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: Livscykelkostnader, organisation, energieffektivitet, byggnadsindustri, beslutsfattande
Ann-Charlotte StenbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: Environmental Management, client organisations, construction, procurement, decision-making, MISTRA Sustainable Building
Johan FunehagChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Injektering, silica sol, kolloidal silica, tätning, sprickor
Hanna LandquistChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Risk assessment, shipwrecks, oil
Göran SällforsChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Barriärmaterial; täckskift; lera permeabilitet; packningsmetoder;
Jan-Olof DalenbäckChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Solvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi
Bingbing ShiChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Ultrafina partiklar, ozon, SOA, filter, bärbara luftrenare
Lisa BombleChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsplanering, demokrati, medborgardelatagande, bärkraft, kommunikation, planeringsprocess, planeringsmetod, närområde
Lena FalkhedenChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Hållbar stadsutveckling, stadens ekologi, ekologisk design, stadsbyggnad, lokalområde,
Anders HagsonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Trafikplanering, stadsplanering, miljökonsekvensanalys; dimensionering, utformning och gestaltning av trafiksystem.
Anna KaczorowskaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: urban design & planering, markanvändning, urban resiliens, ekosystemtjänster, urbana godstransporter
Jaan-Henrik KainChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: hållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess
Björn MalbertChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsbyggnad, samhällsplanering, ekologisk grundsyn, naturresursplanering, infrastruktur, teknisk försörjning, planeringsprocessen, planeringsmetoder, planeringsorganisation
Laura Estévez MaurizChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord:
Tor KihlmanChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: aktiv bullerreglering; akustik; bullerbekämpning; bullerutbredning; ljudisolering; rumsakustik; stomljud;
Mendel KleinerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: ljudkvalité; ljudkomfort; ljudmiljö; bullerbekämpning; ljudisolering; akustik, psykoakustik; rumsakustik, emotionell respons
Wolfgang KroppChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: trafikbuller, däckvägbanebuller, ljudmiljö, ljudlandskap,vibrationer
Lars BergdahlChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: Vatten, luft, strömning, flöden, avlopp, regn, spillvatten, spädning, spridning, föroreningar, spillvärme, belastningar, sedimenttransport, styrning, bräddavlopp, oljeavskiljare, våtmarker, utjämningsmagasin, sjövärme, dammar.
Mia BondelindChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Karin KarlfeldtChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: aska, zink, koppar, avfallsförbränning
Nashita MoonaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Anna NorénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: TBT, tennorganiska föreningar, muddermassor, stabilisering och solidifiering (S/S), sediment
Svetlana ObydenkovaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: Circular economy, Life cycle assessment, Waste, Resource efficiency
Frank PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: marine, seaweed, algae, bacteria, antifouling, biofilm, community composition, chemical ecology
Thomas PetterssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: Dagvatten, dammar, föroreningar, metaller, näringsämnen, flödesmönster, föroreningsreduktion, avrinningsområde, ledningssystem, recipient, modellering, 3-D, finita element metoden, partiklar, partikelstorleksfördelning
Sebastien RauchChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Ann-Margret StrömvallChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: monoterpener; haltbestämningar i luft; gaskromatografi; atmosfärkemi; kolväten i luft; fotooxidanter;
Alexandra WestinChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Britt-Marie WilénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: avloppsvattenrening, biologisk rening, processoptimering, dricksvattenframställning, hållbar utveckling, geo and water engineering
Lars Göran BergqvistChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: byggprojekt, rationellt samtal, språkbruk, handlingsmöjligheter, fundamentala begrepp, intersubjektivitet, projektsamtal
Camilla PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: fjärrvärmedistribution, fjärrvärmerör, värmeledningsförmåga, miljöbelastning
Carl BruniusChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Ann-Sofie SandbergChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Christer LarssonChalmersBiologi och bioteknikSystembiologi
Sökord: Etanol, Jäst, Saccharomyces, Metabolism, Fysiologi
Placid AtongkaChalmersBiologi och bioteknik
Sökord: biomassa, förgasning, förbränning, pyrolys
Marie AdamssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Thomas AppelqvistGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Vedsvamp, ekologi, populationsstrukturer, granskog, artdiversitet, skoglig kontinuitet, spridning
Åsa ArrheniusGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: blandningar, toxicitet, ekotoxikologi, mikroalger, blandningsmodeller, riskanalys
Thomas BackhausGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: läkemedel, statistik, modellering, kemiska blandningar, blandningar, ekotoxikologi
Thomas Berg HasperGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Plants, CO2, Atmosphere, Stomatal conductance, Plant physiology, Evolution, Ecosystems, Climate change
Eva-Lotta BlomGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: leisure boats, Pomatoschistus minutus, acoustic communication,
Frida BookGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Karine Bresolin de SouzaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: proteomik, polutant effekter, fisk, biologisk övervakning
Monica Börjesson-BergströmGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: miljörätt
Bethanie Carney AlmrothGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: fisk, ekotoxicologi, miljögifter, oxidativ stress, åldrande, biomarkörer, läkemedel, mikroarray
Natàlia Corcoll CornetGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ecotoxicology, aquatic ecosystems, algae, microbial communities, molecular ecology
Åslög DahlGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: aerobiologi, bioaersoler, pollen, sporer, hälsoeffekter, fenologi, vindpollinerade växter, utomhusmiljö, inomhusmiljö
Robert DaunGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: GAC, pollen, bioaërosoler
Göran DaveGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk toxikologi; ekotoxikologi; fisk; evertebrater; metaller; bekämpningsmedel; avloppsvatten; sediment; dagvatten
Martin ErikssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ecotoxicology, aquatic toxicology, metagenomics, microbial community ecology, marine environment, periphyton, Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), antifouling
Susanne ErikssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: decapod, Nephrops norvegicus, havskräfta, mangan, kalcium, koppar, ömsning, metallackumulering, syrebrist, eutrofiering , biomarkör, juvenil, larvodling, reproduktion, rekrytering, predator/byte interaktioner
Lars FörlinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk miljö; marin miljö; toxikologi; zoofysiologi; fisk; avgiftningsenzym; steroidmetabolism; cytokrom P-460; monooxygenas; konjugeringsenzym; miljögifter; induktion; biomonitoring;
Åke GranmoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi; marin; industriutsläpp; evertebrater; biotillgänglighet; sediment; musslor; skogsindustri; klorerade substanser; bioackumulering; PAH; pesticider;
Johanna GränsGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, miljögifter, blandningar, fisk, fysiologi
Bengt GunnarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: luftföroreningar; försurning; barrutglesning; gran; evertebrater; spindlar; fåglar; sur nederbörd;
Annemieke (=Annemarie) GärdenäsGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Biogeophysics, Biogeochemistry, Process-oriented modelling, Forestry, Agriculture, Carbon, Nitrogen, Radionuclides, Land-Climate interactions
Frank GötmarkGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; naturvård; fåglar; naturvårdsbiologi;biomassaproduktion,energi,bioenergi
Kerstin JohannessonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Jörgen JohnssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: beteende ekologi evolution fysiologi fiskar laxfisk odling selektion miljö utsättningar transgen GMO tillväxt överlevnad aggression dominans predation riskbedömning konkurrens rymning
Åke LarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, biokemiska/fysiologiska effekter, miljögifter, industriutsläpp, skogsindustri, metodutveckling, miljöövervakning, fisk, sjöar, Östersjön, Skagerrak,
Jenny LeonardssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: naturvårdsgallring, naturvård, skog
Peter LindbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; pilgrimsfalk; miljögifter; äggskalsförtunning; populationsstudier;
Ulf MolauGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: växtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat
Per NilssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: mjukbottnar; bakterier; protozoer; meiofauna; närsaltanalyser;
Helen Nilsson SköldGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: åldrande, reproduktionsstrategier, fisk, asexuell reproduktion, pigmentceller, telomerase
Mikael OlssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: undervisning; läromedelsproduktion; miljövård; miljöbibliotek;
Henrik PaviaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Allison PerrigoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Susanne Pihl BadenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: kräftdjur; ekofysiologi; biomarkörer; havsförorening;
Håkan PleijelGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Ozon, ozonupptag, kritisk nivå, grödor, lavar, koldioxid, mikrometeorologi, kväve, bioindikation, dos-respons-samband
Rutger RosenbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marin ekologi; eutrofiering; bentos; algblomning; bentisk-pelagisk koppling; syretolerans;
Bengt SilverinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Dan StrömbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys.
Kristina SundbäckGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marina grundbottnar; bentos; sediment; mikrobiella mattor; stabilisering; eutrofiering; UV-B, mikrofytobentos; bakterier; meiofauna; primärproduktion; betning; kväve; fosfor; kisel; syre; Skagerrak; bottenfauna; algansamling; diatoméer, cyanobakterier, grönalger.
Lasse TarvainenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: koldioxid, gran, fältkammare, ekofysiologi, gasutbyte, fotosyntes, respiration, tillväxt, mikroklimat
Johan UddlingGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marknära ozon, ozon, vårtbjörk, björk, Betlua pendula, open-top chambers, gasutbyte, stomatakonduktans, fotosyntes, tillväxt
Göran WallinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: luftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition,
Angela WulffGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Sten-Åke WängbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: arsenik, tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroalger, ekotoxikologi, ekologisk modellering, limnologi, marin biologi, akvatisk ekologi, modellekosystem, fotosyntes,
Anna JohnningGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Antibiotikaresistens, läkemedelsutsläpp, fluoroquinoloner, Indien, bioinformatik
Joakim LarssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: läkemedel, fisk, toxicogenomics, biomarkörer, reproduktion, endokrinologi, hormoner, antibiotika, bakterier, resistens, avloppsvatten, genomik
Carolin RutgerssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: antibiotika, resistensutveckling, avloppsrening, produktion av generiska läkemedel, mikromatris
Rose-Marie SjöbergGUBiomedicinMedicinsk genetik och klinisk genetik
Sökord: Energispar, Hållbar utveckling, Miljögifter, Miljöfarliga utsläpp
Dan BaeckströmGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord:
Mats SandbergGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord: bromerade flamskyddsmedel, miljösamordnare, källsortering, Hjärnans utveckling
Maria HåkanssonChalmersData- och informationsteknikInteraktionsdesign
Sökord: human-computer interaction, interaction design, sustainability, simple living, everyday computing, critical and reflective design.
Åke IngermanGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, undervisning, teknik, hållbar utveckling, teknisk bildning
Eva NybergGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, kompetensutveckling, hållbar utveckling, ekologi, biologiska livscykler, formativ utvärdering
Helena PedersenGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: pedagogik, kritiska djurstudier, utbildningsfilosofi, hållbar utveckling, Antropocen, posthumanism
Bengt O TedeborgGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord:
Kassahun WeldemariamGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: Sustainability, Early Childhood, Posthumanism, New-Materialism, Anthropocentrism, Antromorphisim, Post-anthropocentrism
Eva WestGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: Hälsa, undervisningssekvens, ämnesdidaktiska teorier, formativ utvärdering
Jens BobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord:
Oskar BrobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: mjölk, näringslivshistoria, mejeri, KRAV, Arla, Latour, entreprenör
Staffan GranérGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Miljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol
Birgit KarlssonGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: ekonomi, historia, materialflöden, miljöpolitik, återvinning
Svante PradoGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: miljö, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, materialflöden, avmaterialisering, konsumption, produktion, fiske
Olof ZaringGUEkonomi och samhälleInstitutet för innovation och entreprenörskap
Sökord:
Charlotta DahlGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: stationssamhällen, regional kontext
Erik ElldérGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Resvanor, stadsbyggnad, tillgänglighet, GIS
Andreas Skriver HansenGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Coastal marine management, outdoor recreation, nature conservation, monitoring, zoning strategies
Mattias SandbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Barn, ungdomar, tätortsnära natur, friluftsliv, natursyn, hållbar utveckling
Marie StensekeGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: kulturlandskap, lokalt perspektiv, lokal delaktighet, plats, kommunikativ planering, bevarandeplanering, landskapsvård
Bertil VilhelmsonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: resvanor;
Ola CarlsonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Stanislaw GubanskiChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Ingemar MathiassonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
David SteenChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord: Plug-in hybrid, PHEV, elnät, energisystem
Tommy SvenssonChalmersElektroteknikKommunikations- och antennsystem
Sökord: Trådlös mobil kommunikation
Yngve HamneriusChalmersElektroteknikSignalbehandling och medicinsk teknik
Sökord: elektromagnetiska fält; elektriska fält; magnetiska fält; lågfrekvens; kraftfrekvens; högfrekvens; mikrovågor; biologiska effekter; genetiska effekter; cancer; överkänslighet; mätteknik; reduktion;
Mats VibergChalmersElektroteknikSignalbehandling och medicinsk teknik
Sökord:
Anna-Maria CarstensenChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord: Automatic Control, System Identification, Greenhouse Illumination, Light Emitting Diodes (LEDs), Chlorophyll fluorescence, Plant Physiology, Photoprotection, Remote Sensing
Bo EgardtChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord:
Torsten WikChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord: Modellering, biofilm, nitrifikation, avloppsvatten, styrning, reglering, dynamik, experiment, biobädd, denitrifikation
Petra AnderssonGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: natur, miljöetik, naturbruk, djur, djuretik
Bengt BrüldeGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Klimatetik, klimaträttvisa, global rättvisa, livskvalitet, lycka, hälsa, miljöetik
Christian MuntheGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Etik, Försiktighetsprincipen, Hållbar utveckling, Miljöetik, Miljöfilosofi, Riskvärdering, antibiotikaresistens
Joakim SandbergGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: environmental ethics, sustainable finance, sustainable investment
Julie GoldChalmersFysikBiologisk fysik
Sökord:
Si ChenChalmersFysikBionanofotonik
Sökord: Nano particles, sensor, optics, spectroscopy
Dinko ChakarovChalmersFysikKemisk fysik
Sökord: vatten, syre, ozon, CO, NOx, sot, damm, is, katalysator, adsorption, foton(be)strålning, fotokemi, atmosfäriska processer, gasifiering av kol, katalytisk avgasrening.
Bengt KasemoChalmersFysikKemisk fysik
Sökord: Catalysis, photocatalysis, stratospheric (photo)chemistry on particulates
Patrik JohanssonChalmersFysikKondenserade materiens fysik
Sökord: elektrolyter, batterier, bränsleceller, material, modellering
Simon LindbergChalmersFysikKondenserade materiens fysik
Sökord: Batterier, super capacitors
Gustav ÅvallChalmersFysikKondenserade materiens fysik
Sökord: Batterier
Tünde FülöpChalmersFysikNukleär teknik
Sökord: fusion, plasma, transport, stabilitet, energi
Bengt-Erik MellanderChalmersFysikNukleär teknik
Sökord:
Anders NordlundChalmersFysikNukleär teknik
Sökord: radiografi, neutronaktivering, neutronfysik, reaktorfysik, energirelaterad kärnfysik, fission
Imre PázsitChalmersFysikNukleär teknik
Sökord: Energproduktion; brusdiagnostik; kärnteknik; neutronradiografi, neutronaktivering; transport av grundvatten och olja; materialprov; positroner
Björn JonsonChalmersFysikSubatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering
Göran NymanChalmersFysikSubatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering
Bertil DyneforsChalmersFysik
Sökord: Kluster
Annemarie WagnerChalmersFysik
Sökord: Miljörelaterad atmosfärsvetenskap, mätmetoder för spårelement, GF-AAS, EDXRF, XRF
Ingvar AlbinssonGUFysik, GU
Sökord: Bränsleceller, Batterier, Fasta elektrolyter, Fasta jonledare, Protonledning, Oxider, Polymerer, Kompositer, Keramer, Dielektrisk analys, Impedansanalys, Termisk analys.
Ingela BursjööGUFysik, GU
Sökord: lärande för hållbar utveckling, lärares yrkesidentitet, dilemman i läraridentiteten, transformativt lärande, praxisnära forskning, professionsforskning
Bernhard MehligGUFysik, GU
Sökord: Turbulence, rain clouds, rain initiaion, droplet collisions
Hanna MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, geography, grand challenges, socio-technical transitions, innovation systems, innovation policy, food industry, forest industry, bioeconomy
Roman MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, innovation systems, cluster, policy
Niklas ArvidssonGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Hållbarhet, logistik, transporteffektivitet och industriell marknadsföring
Jonas FlodénGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: intermodala transporter, kombinerade transporter, logistik, transport, modell
Zoi NikopoulouGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: emission, air pollution, maritime, marine technology, economic intrument, emission trading, marine fuel, natural gas, supply chain
Conny OverlandGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: energisystem, investeringar, styrmedel, finans, ägande, kontroll
Anders SandoffGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Investeringar, bolagsstyrning, lönsamhet, investeringspraxis, energibolag, offentligt ägande, beslutsunderlag, fjärrvärme, kraftproduktion, kommunala bolag
Gabriela SchaadGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: uthållighet, stationärt energisystem, energibolag, investeringar
Edith SorkinaGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Intermodala transporter, hållbar logistik
Johan WoxeniusGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: godstransporter, logistik och miljö, intermodala transporter, kombinerade transporter, kombitrafik, järnväg
Petra AdolfssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: city management, air quality, water quality.
Niklas Egels ZandénGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: corporate social responsibility, CSR, företag, institutionell teori, hållbarhetsstrategier
Sandra SamuelssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
Lars WalterGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
Gabriella WulffGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
John ArmbrechtGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: Tourism impacts, aquaculture, food experiences
Tommy D AnderssonGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: tourism events, food events, sustainable
Ulrika HolmbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Eva-Maria JernsandGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: upplevelser, innovation, hållbar turism, transdisciplilnär forskning
Erik LundbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: turism, event, upplevelser
Cecilia SolérGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Peter BeuschGUFöretagsekonomiska institutionenRedovisning
Sökord: hållbarhet, ekonomistyrning, redovisning, M&As, management ideologier
Lucia PizzichiniGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: food tourism, coastal tourism, events
Chiara RinaldiGUFöretagsekonomiska institutionenAnnan
Sökord: sustainability, food & gastronomy, sustainable tourism, participatory approaches
Ylva Norén BretzerGUFörvaltningshögskolanHållbar stads- och glesbygdsutveckling
Sökord: socialt kapital, förtroende, gräsrotsbyråkrater, miljöchefer, miljöbalken, organisation, kommuner, tillsyn
Kerstin BartholdssonGUFörvaltningshögskolanKommunforskning
Sökord:
Robert BjörkGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Arctic, Greenhouse gas dynamics, Carbon dynamics, Permafrost, Climate change
Mats P. BjörkmanGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Permafrost, Snow, Nitrogen, Greenhouse gas, snow chemistry
Christine AchbergerGUGeovetenskaper
Sökord: regionalklimatologi, klimatförändringar, geografiska informationssystem
Mohammad AurangojebGUGeovetenskaper
Sökord:
Anna-Karin BjörsneGUGeovetenskaper
Sökord: biogeokemi, lustgas (N2O), kvävecykeln, stabila isotoper
Deliang ChenGUGeovetenskaper
Sökord: Meteorologi, regional klimatologi, matematik modellering, klimatsystemet, mikro och lokal klimatologi, tillämpad klimatologi, UV och ozon, deposition, Göteborg, Kina, klimatändringar
Sam FredrikssonGUGeovetenskaper
Sökord: DNS, LES, openFoam, gas, exchange, air-water, interface
Mauricio FuentesGUGeovetenskaper
Sökord: Paleoclimatology, Dendroclimatology, atmospheric circulation, holocene, Telecionnections
Torbjörn GustavssonGUGeovetenskaper
Sökord: klimat, lokal klimat, vägklimat, tillämpad klimatologi, trafiksäkerhet, transport, miljö och klimat
Hongxing HeGUGeovetenskaper
Sökord: CoupModel, N2O emission
Anna HedenrudGUGeovetenskaper
Sökord: lustgas, N2O, bioenergi, Salix, slam, gödsling, kammare, eddy covariance
Björn HolmerGUGeovetenskaper
Sökord: lokalklimat; inversion; urban värme; lokala vindsystem; omlandsbris; landbris; bebyggelse; trafik; luftföroreningar; kolväten; toluen; kvävedioxid; DOAS;
Yumei HuGUGeovetenskaper
Sökord:
Marston JohnstonGUGeovetenskaper
Sökord:
Åsa Kasimir KlemedtssonGUGeovetenskaper
Sökord: Lustgas, markanvändning, kvävecykeln, beräkningsverktyg, emissionsfaktorer, modeller, mat, bioenergi
Leif KlemedtsonGUGeovetenskaper
Sökord: växthusgaser, lustgas, metan, koldiod, processtudier, fältmätningar, mikrometeorologi, laser, modellering
Janina KonarskaGUGeovetenskaper
Sökord: urban climate, urban vegetation, thermal comfort, bioclimate
Hui-Wen LaiGUGeovetenskaper
Sökord:
Sven Åke LarsonGUGeovetenskaper
Sökord: hydraulisk uppsprickning; energilager; värmelagring; kyllagring; berggrund; berg-vatten utbyte; vattenkemi; distanselement;
Fredrik LindbergGUGeovetenskaper
Sökord: stadsklimatologi, stadsplanering, GIS
Hans LinderholmGUGeovetenskaper
Sökord: paleoklimat, klimatförändringar, telekonnektioner, ekologi, dendroklimatologi
Sven LindqvistGUGeovetenskaper
Sökord: vägbanor; luftföroreningar; saltdeposition; skog;
Kjell NordbergGUGeovetenskaper
Sökord: marina sediment; meiofauna; foraminiferer; palynomorfer; pollen; dinoflagellater; dinocystor; elementanalyser; isotopanalyser; sedimentologi; paleo-oceanografi; Kattegatt; Skagerrak; Nordsjön;
Michelle NygrenGUGeovetenskaper
Sökord: Hydrology, Hydrosphere, Drought, Hydrogeology
Frans OlofsonGUGeovetenskaper
Sökord: stadsklimatologi, värmelagring, fjärranalys, aerosoler
Shiho OnomuraGUGeovetenskaper
Sökord:
Tinghai OuGUGeovetenskaper
Sökord: Climate extreme events, influence factors, mechanics, circulation
David RaynerGUGeovetenskaper
Sökord: RCG
Johan RodheGUGeovetenskaper
Sökord: oceanografi; strömmar; blandning; sedimentation;
Tobias RüttingGUGeovetenskaper
Sökord:
Andrea SeimGUGeovetenskaper
Sökord: Atm&Env, Asia, Asian monsoon, proxy network analysis, atmospheric circulation, hydroclimatic cycle
Rodney StevensGUGeovetenskaper
Sökord: mark; hav; mineralogi; sedimentologi; stratigrafi; Kattegatt; Skagerrak; transport och depositionsprocesser; lagring av föroreningar; jordbruk; gödsling; geokemi;
Anders StigebrandtGUGeovetenskaper
Sökord: marin systemanalys; fysisk oceanografi; vertikalcirkulation; skiktade vätskors dynamik; blandningsprocesser; interna vågor; internt tidvatten;
Sofia ThorssonGUGeovetenskaper
Sökord: Städer, klimat/meteorologi, termisk komfort, partiklar, CO, GAC
Gösta WalinGUGeovetenskaper
Sökord:
Nils WallenbergGUGeovetenskaper
Sökord:
Magdalena WallmanGUGeovetenskaper
Sökord: kväve, mark, jordbruk, miljö
Per WedelGUGeovetenskaper
Sökord: geologi; jordlager; kornstorlek; infiltration; markvatten; grundvatten;
Per WeslienGUGeovetenskaper
Sökord:
Peng ZhangGUGeovetenskaper
Sökord:
Fredrik SöderbaumGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: fattigdom, utveckling, samhällsstyrning, bistånd, Afrika, internationella institutioner, makt, fred, vatten, hälsa
Marie ThynellGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Hållbar utveckling, utvecklingsländer, urbanisering, stadstransporter, non-motorised mobility, trafikreglering, transport politik, New Delhi, Tehran, Copenhagen, Brasilia, Dacca.
Alin KadfakGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Human Ecology
Per KnutssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: hållbar landsbygdsutveckling, hållbara försörjningssystem, tvärvetenskap, Kenya, Shaanxi, Kina, klimatförändringar, markanvändning, sårbarhet, anpassning
Andrea MorfGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: fysisk planering, deltagande, hållbar resursbruk, naturressurskonflikter, konflikthantering (naturresurs- & planeringskonflikter), integrerad kustzonsförvaltning, kustresurser, vattenkvalité, vindkraft, permanent boende, turistanläggningar, miljökonsekvenser, skärgårdsutveckling, landsbygdsutveckling
Gunilla A. OlssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: markanvändning, naturresurser, matprodution, energiproduktion, hållbart nyttjande av biologisk mångfald, ekologiska fotavtryck, klimatändring
Merritt PolkGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: transport, jämställdhet, hållbarhet, tvärvetenskapliga miljöstudier, aktörssamverkan, deltagande
Madeleine PrutzerGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: djuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram
Hannah SaldertGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Social hållbarhet, hållbara städer, hållbar stadsplanering, miljöstyrning
Annelie Sjölander-LindqvistGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Lokal identitet, landskap, platsens betydelse, lokala värden, miljökonflikter, naturresursförvaltning, osäkerhet, 'contaminated communities', kollektiva minnen, naturuppfattning
Olga StepanovaGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: kusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige
Åsa BoholmGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: Riskhantering, miljöantropologi, kommunikation, kultur, offentlig förvaltning, naturpolitik
Sebastian LinkeGUGlobala studier
Sökord: Vetenskapskommunikation
Jan RosvallChalmersGMV, Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Sökord: kulturvård, livscykler, beständighet, lufföroreningar, nedbrytning, byggnader, bebyggelse; bevarandeplanering, dokumentations- och mätmetoder, kulturhistoriska föremål och miljöer, etik
Sofi JonssonGUGMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Sökord: kvicksivler, methylkvicksilver, kust och havsmiljo
Daniel SlungeGUGMV, Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Sökord: Miljöekonomi, Hälsoekonomi, Strategisk miljöanalys, forskning-policy interaktion, fästing, TBE, borrelia, kemikalier, styrmedel, värdering
Jorma HuttuGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Maria Nyström ReuterswärdGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Christian IsendahlGUHistoriska studierArkeologi
Sökord: Archaeology, Historical ecology, Sustainability, Resilience, Vulnerability, Tropics, Urbanism, Food security, Freshwater security, Latin America
Christine HansenGUHistoriska studier
Sökord:
Carl Johan BergstenGUHögskolan för scen och musikGOArt - Göteborg Organ Art Center
Sökord: kulturvårdsforskning, orgel, klavikord, musikinstrument
Cecilia BerlinChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: ergonomi, arbetsmiljö, design, social hållbarhet
MariAnne KarlssonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: produktutveckling, produktutformning, adoption av innovationer, energianvändning, elfordon, design för hållbarhet, (eco)beteende
Isabel OrdonezChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: municipal solid waste, waste management, design, participation
Oskar RexfeltChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Användare, konsumenter, produktutveckling, tjänsteutveckling, funktionsförsäljning
Anneli SelveforsChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Hållbar konsumtion, Hållbar design, Produktutveckling, Cirkulär ekonomi, Hållbara beteenden
Helena StrömbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara beteenden, vardagsliv, persontransporter, beteendeförändring, mobilitet, användarcentrerad design, produktutveckling
Örjan SöderbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Design, produktutveckling, hållbar utveckling
Jonas TuvesonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: design för hållbarhet, human factors
Maria Knutson WedelChalmersIndustri- och materialvetenskapKonstruktionsmaterial
Sökord: Mikrostruktur och mekaniska egenskaper, återvinning
Martin FagerströmChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial- och beräkningsmekanik
Sökord: FEM, brottmekanik, komposit, beräkningmekanik, materialmekanik
Lars NyborgChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial och tillverkning
Sökord: ytteknologi, tillverkningsproccer, material för lätta konstruktioner, beständighet (oxidation, korrosion), pulver och partikulära material
Ilaria BarlettaChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: sustainability; assessment; end-of-life; Key Performance Indicators; e-waste; WEEE; sorting; disassembly; recycling; simulation; system design
Hans ErikssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Integrerade miljöledningssystem, miljöteknik
Johan StahreChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Produktion, system, simulering, miljöanalys, människa/teknik-system
Monika Djerf-PierreGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: miljöjournalistik
Maria EdströmGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: genus, jämställdhet, medier,yttrandefrihet, journalistik, medierepresentationer,äldre i medierna, ålderism
Mathias FärdighGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Pressfrihet, Yttrandefrihet, Korruption, Demokrati
Filip BladiniGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt, rättslig reglering
Lena GipperthGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt
Kristjan LaasGUJuridiska institutionen
Sökord: Miljörätt, kompensation, ålgräs, zostera marina, kustnära havsmiljö
Philip LinnéGUJuridiska institutionen
Sökord: sjöfart, luftutsläpp, havsmiljöskydd, SOx och NO
Christina Olsen LundhGUJuridiska institutionen
Sökord: utsläppsrätter, handel, Kyoto
Paul GatenholmChalmersKemi och kemiteknikBiopolymerteknologi
Sökord: polymer; plastic; recycling; biodegradation; packaging; coatings; composites; natural polymers;
Jens NordmarkChalmersKemi och kemiteknikFysikalisk kemi
Sökord: Fysikalisk kemi, Artificiell fotosyntes, Solenergi
Mark ForemanChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Recycling, Solvent Extraction, Deep Eutectic Solvents, Fission products, serious nuclear accident chemistry, lanthanides, plastics, Organic chemistry, Main group chemistry, coordination chemistry
Mikael KarlssonChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Färgavfall, Titandioxid, Återvinning
Sravya KosarajuChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Li-ion, battery recycling, solvent extaction, Metal recovery
Sandra TostarChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: elektroniskt avfall, plaståtervinning, ABS, plastblandningar
Urban GrénChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: separationsteknik; återvinningsteknik; kemikalieåtervinning; systemanalys; omrörning; avvattning; filtrering; pressning; tvättning; destillation; mesaombränning; kausticering; släckning; fysikalisk-kemisk data; CFC; HCFC;
Anders RasmusonChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: kemiteknik; miljöfarligt avfall; separationsteknik; deponering; konsekvensanalys; spridningsberäkningar;
Sara HeimerssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: livscykelanalys, LCA, hållbarhetsbedömning
Hanna HolmquistChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, fluorerade kemikalier,PFAS, miljöriskbedömning, livscykelanalys, LCA
Greg PetersChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: livcykelanalys, hållbarhetsbedömning, selen, vatten, biosolids, hushållsprodukter, jordbruk
Göran PeterssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: kolväten; alkener; alkylbensener; terpener; fotooxidanter; vedeldning, bio-bränslen, sopsortering
Magdalena SvanströmChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: masstransport, gasdiffusion, polyuretanskum, fjärrvärme, avfallshantering, massspektrometri, gaskromatografi
Stefanie TammChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: DME, dimethylether, NOx-reduktion, bilavgas, syreöverskott
Christian EkbergChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: industriell materialåtervinning, avfall, metaller, ädelmetaller, bilkatalysatorer, förbränningsaska, elektronikskrot, kärnkemi, kärnavfall, separation, transmutation, lösningskemi, komplexbildning
Toni GutknechtChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord:
Elin Löfström-EngdahlChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: Kemi, kärnavfall, industriellt avfall,hållbar avfallshantering, återvinning
Artem MatyskinChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: radium, thermodynamics, nuclear, solubility, co-precipitation, extraction, ropository
Hannes Falk WindischChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Materialkemi bränslecell fastoxidbränslecell oxid korrosion material stål
Katarina GårdfeldtChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, vattenfas, gasfas, flux, redox-reaktioner, fotokemiska reaktioner, abiotisk metylering, tungmetaller, vatten, luft, sjö, hav.
Kristina HellströmChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Lars-Gunnar JohanssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: luftföroreningar; svaveldioxid; kvävedioxid; ozon; korrosion; ytkemi; adsorption; kemisorption; fysisorption; ytreaktioner; spekulär; reflektans; IR; koppar; brons; zink; stål; guld; aluminium; oxider; korrosionsprodukter;
Torbjörn JonssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Högtemperaturkorrosion, Förbränning av biomassa, Elektronmikroskopi
Pavleta KnutssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: CSS, miljövänlig produktutveckling, gas engine, jet engine, Pt-effekt.
Vratislav LangerChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: röntgen diffraktion, ESEM, förbränningsprodukter, korrosionsprodukter, strukturbestämning
Henrik LeionChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Oliver LindqvistChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: korrosion; kvicksilver; kinetik; Europa-samarbete; förbränning; emissioner till luft; fluidiserad förbränning; kulturminnesvård; atmosfärkemi; kväveoxider; lustgas; svaveloxider; vanadinbatterier;
Jesper LiskeChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Michelle NerentorpChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: kvicksilver, GMOS, DGM, Råö, expedition, Antarktis
Britt-Marie SteenariChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Rikard YlménChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: cement, hydratation, nanosilika, alit, belit, nanopartiklar
Dongmei ZhaoChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Maria GunnarssonChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Hans ThelianderChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Markus AnderssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Marine Paint
Hanna Härelind IngelstenChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: NOx, miljökatalys, emissionsrening
Simon IsakssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Vatten, Vattenrening, Avloppsrening, Filter, Nano, Avsaltning, Biomimetik, Lipid, Aquaporin, Kiseldioxid
Peter VelinChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Katalys, metan oxidering
Johan BomanGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: spårämnen; röntgenfluorescens; aerosoler; vatten; sjösediment; EDXRF; miljömätteknik; spektroskopi;
Kalyan MitraGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: Bio-markers, Air Pollution, Health
Epameinondas TsiligiannisGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: SOA, VOC, Mass Spectrometry, Aerosols, Atmospheric Chemistry
Örjan HanssonGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord: biofysik, spektroskopi, laser, kinetik, elektronöverföring, fotosyntes, kopparproteiner
Alexina Thorén WilliamsGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord:
Huaqing LiGUKemi och molekylärbiologiFysikalisk kemi
Sökord: Quantum dynamics, reaction rate
Gunnar NymanGUKemi och molekylärbiologiGrundläggande kemi
Sökord: vågpaket, fotodissociation, fotolys, kvantdynamik
Anders BlombergGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: marin, jästsvampar, havstulpan, genom-sekvensering, osmoreglering
Malte HermanssonGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: genöverföring; resistensgener; marin miljö; bakterier; transposon; plasmid; selektionstryck;
Katarina AbrahamssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: marine chemistry, analytical chemistry, organo-halogens, bioremediation of petroleum products
Melissa ChiericiGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: koldioxid, Arktis, Antarktis, havsis, växthusgaser, snö-is-hav
Per HallGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kemi; sediment; porvatten; bentiska flöden; sediment-vatten interaktioner; marin miljö; kol; syre; kväve; fosfor; kisel; mineralisering; tidig diagenes; biogeokemiska processer; eutrofiering; ekotoxikologi; miljögifter; tributyltenn; bromerade flamskyddsmedel
Mattias HallquistGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Atmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär
Julia HammesGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: SOA, atmospheric chemistry, mass spectrometry
Martin HassellövGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kolloider, colloid, partiklar, metaller, porvatten, sediment, spårelement, grundvatten, dagvatten, muddring
Leif HolmlidGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: högtemperaturomvandling; förbränning; aerosoler; alkalisaltpartiklar; atmosfäriska reaktioner; halogener; ozon;
Stefan HulthGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: biogeokemi; diagenes; bentiska flöden; bentiska massbalanser; sediment; porvatten; diffusion; kol; kväve; fosfor; kisel; Syre;
Sofia JohanssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Caroline JonssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ytkemi, mineraler, partiklar, adsorption, ytkomplex, modellering, biomolekyler, metaller, pH, lösningskemi
Xiangrui KongGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: is, molecular beam, Cirrusmoln
Michael le bretonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Mass spectrometry, atmopsheric chemistry, trace gasses, aerosols
Evert LjungströmGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: gasfaskinetik: heterogena reaktioner: nitratradikal; peroxyacetylnitrat; salpetersyra;
Anna LutzGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: SOA, terpene, Volatility, G-FROST
Jan PetterssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ispartiklar, vattenkluster, klusterreaktioner, klusterjoner, nukleation, kondensation, mesosfär, stratosfär, molekylstråle, ytspridning, raketbaserad observation, biomassa, avfall, alkalimetall, saltpartiklar, ytjonisation, högtemperaturkorrosion
Erik ThomsonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ice, cryosphere, premelting,
David TurnerGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Ågot Kirsten WatneGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: atm&env
Margareta WedborgGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: humusämnen; organiskt kol; jämviktsmodeller; karbonatsystemet; pH;
Ann-Therese KarlbergGUKemi och molekylärbiologiOrganisk och läkemedelskemi
Sökord: allergi, hudexponering, kemiska ämnen, kemisk syntes och analys, sensibiliseringsstudier, SAR, kliniska studier, proteinreaktivitet
Samuel Mwaniki GaitaGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: XRF, air pollution, Sub-Saharan Africa,PIXE, PM2.5
Torbjörn GustafssonGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: masspektrometri, alkali, biomassa, single particle detection
Stina LindqvistGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: Bioturbation, Biogeokemi, Marin kemi, Optoder
Ravi Kant PathakGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: SOA, partitioning, volatility, hygroscopicity
Xiangyu PeiGUKemi och molekylärbiologi
Sökord:
Anders TengbergGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: Marin kemi, biologi och geologi; kemiska utbyten mellan sediment och vatten; porvatten profiler; djuphavs och kustnära; abyssal; botten landare; bentiska kammare; gel peeprar; Skagerrak; Weddell havet; Sibiriska shelfen; Arktis; Medelhavet; Gulf of St Lawrence
Ulla TangGUKliniska vetenskaperOrtopedi
Sökord: diabetes, fotsår, plantart tryck, ortoser,skor, biomekanik, prevention, kostnader, hållbarhet
Beatrix AlgurénGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Emmalee GisslevikGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Ann ParinderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushållsvetenskap, miljö,reurshushållning
Helene WåhlanderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande
Helena ÅbergGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp
Ingegärd EliassonGUKulturvård
Sökord: stadsklimatologi; bebyggelseklimatologi; luftmiljö; lokalklimat; energi; komfort; planering; luftföroreningar; grönstruktur ;
Ingrid Martins HolmbergGUKulturvård
Sökord:
Krister SvedhageGUKulturvård
Sökord: mikropaleontologi; pollenanalys; diatomeanalys; vegetationssuccession; landskapsutveckling; miljödynamik; paleoklimat;
Camilla Brudin BorgGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord:
Klas GrinellGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: antropocentrism, antropocen, muslimskt miljötänkande, miljöhistoria, museers utställande av miljöfrågor
Rikard WingårdGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: Ekokritik, biosemiotik, permakultur, grön humaniora, environmental humanities, miljöhistoria, litteraturvetenskap
Grazzia MatamorosGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord: Marine social-ecological systems, marine governance, fisheries management, sustainability education, transdisciplinarity
Adam UlfsboGUMarina vetenskaperMarinkemi
Sökord: marin kemi, kemisk oceanografi, karbonatsystemet, Östersjön, Arktis
Leif AndersonGUMarina vetenskaper
Sökord: marin kemi; kemisk oceanografi; karbonatsystemet; anoxisk miljö; Östersjön; Arktis; Antarktis;
Alyssa JoyceGUMarina vetenskaper
Sökord:
Therese KarlssonGUMarina vetenskaper
Sökord: microplastics, consumption, plastic pollution, spectroscopy, Raman, FTIR, outreach,
Mats LindegarthGUMarina vetenskaper
Sökord: bottensamhällen, experimentutformning, statistisk analys, miljöeffektstudier, förutsägelse
Jan LennartssonGUMatematiska vetenskaperMatematisk statistik
Sökord: extremvärdesteori, matematik, statistik
Kerstin WiklanderGUMatematiska vetenskaperMatematisk statistik
Sökord: Försöksplanering, statistiska modeller, statistiska metoder, spridningseffekter, biologiska tillämpningar
Pernilla AlmerudGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, cancerframkallande ämnen, vedrök
Ann-Charlotte AlmstrandGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Exhaled air, biomarkers, exposure
Eva AnderssonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Lars BarregårdGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Toxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa
Kerstin Bergemalm-RynellGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Narkosgaser, PAH-er, VOC-ar, kemiska analyser,
Pernilla BohlinGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: PAH, passiv provtagning, arbetsmiljö, inomhusluft
Anna BredbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exhaled particles, welding aerosols, exposure assessments, respiratory tract lining fluid,
Hanne Krage CarlsenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: epidemiologi, luftvägshälso, vulkan aska, dammstormar, vätesulfid, Island
Helena HasslöfGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Sandra JohannessonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Luftföroreningar, partiklar, kvicksilver
Linnéa LillienbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: organiskt damm; exponeringsbestämningar; provtagningsmetoder; analys; astma; luftvägsbesvär; epidemiologi; oorganiskt damm;
Peter MolnárGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Kerstin Persson WayeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: förskolebuller, skolbuller, lågfrekvent buller, vindkraft, intensivvård, hälsoeffekter, sömn, hörsel och stress relaterade besvär, ljudkvalitet nätverk
Leo StockfeltGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: luftföroreningar, hälsa, vedrök, biomarkörer
Bo StrandbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: VOC, POP, organiska miljöföroreningar, passiva provtagare, diffusionsprovtagare, PAH, PCB, personlig exponering, exponering, persistenta organiska ämnen
Gerd SällstenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering
Mia SöderbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Psykosocial, hjärtsjukdom, arbetsåtergång
Fabian TaubeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkeshygieniska mätmetoder,biomonitorering, jämviktskemi, ytkemi, fastfaskemi, kemiska hälsorisker
Petra BrembeckGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Amning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära
Henriette PhilipsonGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Hållbar utveckling,källsortering ,energibesparing,miljögifter i naturen
Magdalena TaubeGUMedicinMolekylär och klinisk medicin
Sökord:
Gunnel HensingGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Gunilla KrantzGUMedicinSocialmedicin
Sökord: Violence, trauma, low income countries, epidemiology, maternal health
Staffan EdénGUMedicin
Sökord:
Sven AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: förbränning, förbränningsmotorer, emissioner, sprayer
Jonas SjöblomChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: catalysis, diesel engines, particulate matter emmissions, aftertreatment
Magda BienChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Ida-Maja HassellövChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Fredrik LindgrenChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: ekotoxikologi, PAH, meiofauna, riskanalys, sjunkna fartyg
Amanda NylundChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Kent SaloChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: SOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener
Maria AndersonChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord: sjöfart, emissioner, partiklar, hälsa, miljöpåverkan
Angela HillemyrChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord:
Ulf HållChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord: Energiproduktion, motorsystem, vindturbiner, vattenturbiner, jetmotorer
Sandra ValenciaChalmersMistra Urban Futures
Sökord: urban sustainability; Sustainable Development Goals; New Urban Agenda; climate change; climate governance; climate change adaptation; co-production; peri-urban
Jessica CoriaGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: policy instruments, tradable permits, diffusion of new technologies, taxes
Håkan EggertGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Naturresursekonomi, miljöekonomi, marin miljö, fiskefrågor
Anders EkbomGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: miljöekonomi, naturresursekonomi, ekonomisk politik, strategisk miljöanalys, miljöinstitutioner, utveckling, skog-klimat, Afrika
Olof Johansson StenmanGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Välfärdsekonomi, transportekonomi, miljöekonomi, miljövärdering, etik och ekonomi, offentlig ekonomi, experimentell ekonomi
Gunnar KöhlinGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord:
Åsa LöfgrenGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Miljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt
Thomas SternerGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: styrmedel; tillväxt; hållbar utveckling; transporter; bensinpris; miljöekonomi;
Tommy GärlingGUNationalekonomi med statistik
Sökord: Beslutsfattande, ekonomiska styrmedel, personresor
Annie PalstamGUNeurovetenskap och fysiologiKlinisk neurovetenskap och rehabilitering
Sökord:
Torgny AlstadGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Torgny AlstadGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord: oralhälsa, kost, äldre, epidemiologi, saliv, tänder
Petra Hammarström JohanssonGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Aimee HaleyGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: higher education, migration, international partnerships, educational access
Zahra BayatiGUPedagogik, kommunikation och lärande
Sökord: Lärande, Barn i tidig ålder, mångkultur, samhälle, hållbar, minoritet
Géraldine FauvilleGUPedagogik, kommunikation och lärande
Sökord: ocean literacy, IT, digital technologies, marine education, science education, environmental education
Anders BielGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: Vanor, sociala dilemman, normer, attityder, värden.
Gró EinarsdóttirGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: psykologi, beteende, motivation, sido-vinster, klimatförändringar, motstånd, framtidsvisioner, upplevd likhet mellan arter
André HanslaGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värdeorientering, miljöoro, miljömedvetenhet, miljökonsekvenser, grön el
Cecilia Jakobsson BergstadGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: bilanvändning, attityder, ekonomiska styrmedel, beslutsprocess
Debora LombardiGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, sustainable transport, safety, well-being, experimental approach
Andreas NilssonGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värden, normer, attityder, miljöstyrmedel
Erika RamosGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, mobility, sustainable transportation
Chris von BorgstedeGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: klimatförändringar, politiska medel, sociala normer, sociala dilemman
Anders WinnbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapAstronomi och plasmafysik
Sökord: atmosfär; stratosfär; mesosfär; ozon; kolmonoxid; klormonoxid; spektroskopi; radio; millimetervågor; radioastronomi;
Jesper AronssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: koldioxidavskiljning, CCS, kemcyklisk förbränning, CLC, förbränning, kraftverk
Akram FakhriChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Simon HarveyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energieffektivisering, processindustri, biobränsleanvändning, styrmedel, kraftvärme, växthusgasbalanser, energimarknader
Verena HeinischChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energisystem, modellering, förnybar energi
Filip JohnssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Strömningsförlopp, omblandning, förbränning, fluidiserad bädd, fluidisering, CO2-fri förbränning, O2/CO2 förbränning, uthålliga energisystem, bärkraftig, infrastrukturella förändringar
Ida KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Zero emissions, carbon mitigation, deep decarbonisation, technology pathways, supply chains, buildings, infrastructure,
Anders LyngfeltChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: förbränning; kol; fluidiserad bädd; virvelbädd; svavel; svaveldioxid; kalksten; kalk; kalciumsulfat; avsvavling; emissionsbegränsning; miljöteknik; fullskaleförsök; kalcium;
Sofie MartonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Eoin Ó BroinChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Top Down modellering, ekonometri, energi effektivitet, EU energi mål
Johan RootzénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: handel med utsläppsrättigheter, klimatutmaningen, industri, kraft och värmesektorn, utsläpp av växthusgaser, EU, policy
Viktor StenbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Fluidized bed, Sustainability
Elin SvenssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: processintegration, energieffektivisering, processindustri, optimering under osäkerhet, energimarknader
David AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Christian AzarChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: CO2 systemanalys, modellering, komplexa system
Göran BerndesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fysisk resursteori; bärkraftighetsprinciper; samhällets ämnesomsättning; kompostering; biodegradabilitet;
David BryngelssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: energi, markanvändning, modellering, system
Selma BrynolfChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fartygsbränsle, LCA, systemanalys, sjöfartstransporter
Christel CederbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Simon Davidsson KurlandChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: energi, hållbar utveckling, naturresurser, råmaterial, förnybar energi, energilagring, klimat
Karl-Erik ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: termodynamik; exergi; informationsteori; struktur; komplexitet; självorganisation; energi- och materialbalanser; fysiska resurser; ekologisk ekonomi; energi- och resursplanering;
Maria GrahnChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Globalt energisystem, alternativa transportbränslen, optimering, modellering, koldioxid, CO2,
Fredrik HedenusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: växthuseffekten, energisystem, diskontering, överlappande generationsmodell, optimering, ojämlikhet
John HolmbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Niklas JakobssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Daniel JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Kyoto, modellering, styrmedel, metan, koldioxid, osäkerheter
Linnea JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Sustainability transitions, living lab, backcasting
Sten KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Exergi; atmosfär; energi- och materialflöden; energianalys; scenarier; indikatorer; bärkraftighet; framtidsstudie; nyckeltal
Laura Marlene KmochChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Myanmar, Tropical Forestry, Agroforestry, Land-use Change, Rural Livelihoods, Local Knowledge Research
Lars-Henrik KullingsjöChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Jörgen LarssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: tidsanvändning, klimatstyrmedel, klimatomställning-välbefinnande
Mariliis LehtveerChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Nuclear power, climate change, energy modeling
Kristian LindgrenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Liv LundbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Modellering, energisystem, ekonomiska styrmedel, markanvändning
Ulrika LundqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: bärkraftighet, bärkraftig utveckling, indikatorer, produktutveckling, principer för bärkraftighet, backcasting, livscykelperspektiv
Gavin McCroryChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Urban development, Sustainability, Transitions, Societal labs
Zack NorwoodChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Jonas NässénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Energi, koldioxid, energieffektivisering, materialsubstitution, byggnation, bostäder, styrmedel
Madelene OstwaldChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: markanvändning, vegetationsförändringar, satellitbilder, GIS, policypåverkan
Matilda PalmChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Klimatförändring, CDM, Skog, Plantering, Hållbar Utveckling, Indien
Florence PendrillChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Markanvändning, tropisk avskogning, GIS
Martin PerssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Växthuseffekten, koldioxid, metan, avskogning
Frances SpreiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar mobilitet, elbilar, delad mobilitet,självkörande bilar energieffektivisering, policy
Erik SternerChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: klimatförändringar, klimatmodeller, SLCF, Black Carbon
Maria ThorsonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar konsumtion, semester, mat
Stefan WirseniusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: ekologisk ekonomi; bärkraftigt samhälle; bärkraftig utveckling; ekonomiska styrmedel; beslutsunderlag; miljöpolitik;
Emma AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: kemisk transport modell, MATCH, evaluering, A-train, spårgaser, partiklar
Santiago ArellanoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Vulkaner, klimat, atmosfär, spektroskopi
Ole Martin ChristensenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Mesosphere, Inversion theory, Stratosphere
Vladimir CondeChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
David DuncanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Robin EkelundChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Johan EkholmChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: IGPS
Leif ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Skog, biomassa, kalhygge, stormskador, hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys
Patrick ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: stratosfäriskt ozon; millimetervågor; inverteringsalgoritmer; ozon; satellit; UV-ljus;
Bo GalleChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Francesco GriecoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Hannah ImhofChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
John JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: SOF,DOAS,spektroskopi,utsläpp,flux,industri,VOC,formaldehyd,NO2,SO2
Malin JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys, Arktis, cryosfären, marin
Franz KanngiesserChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: aerosol optics, light scattering
Joonas KivirantaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Anqi LiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Atmospheric gravity waves, Airglow, MATS mission
Johan MellqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Optisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning
Jana MendrokChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: fjärranalys , moln, nederbörd, is, strålningstransport
Donal P MurtaghChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: ozon, fjärranalys, växthuseffekt, CFC, Odin, Envisat, stoft, GOME
Kristell PérotChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Atmospheric chemistry and dynamics, mesosphere, stratosphere, Sun-Earth interaction, ozone, satellite measurements
Simon PfreundschuhChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Julia RingsbyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
John ConwayChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Klimatförändring, utbildning, fjärranalys
Gunnar ElgeredChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Atmosfärens vattenånga, fjärranalys, växthusgas, Global Positioning System, GPS, radiometeorologi, rymdgeodesi, mikrovågsradiometri, atmosfärsstrålning
Peter ForkmanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Fjärranalys, mikrovågor, radiometri, stratosfär, mesosfär, kolmonoxid, vattenånga
Johan IsakssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: processintegration, pinchanalys, energieffektivisering, förgasning, biomassa, massabruk, pappersbruk
Eskil MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: hållbar, utveckling, klimatförändringar, skog, avskogning, bioenergi,växthusgaser, fjärranalys
Niclas MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: energisystem, modeller, lärkurvor, erfarenhetskurvor, solceller
Göran SundqvistGUSociologi och arbetsvetenskapTeknik- och vetenskapsstudier
Sökord: vetenskapssociologi, vetenskapliga kontroverser, experter, risk, kärnavfall, beslutsfattande, demokrati, teknokrati
Jan CarleGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Adel DaoudGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Lotta DellveGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: Hållbar hälsa, psykosocial arbetsmilö, Hållbara system/organisation i sjukvården, Ledarskap och hållbar hälsa, stress
Åse Eliason BjurströmGUSociologi och arbetsvetenskapAnnan
Sökord:
Bengt FuråkerGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: arbetsmarknad, arbetsliv, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor, fackligt samarbete, social hållbarhet
Birger SimonsonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Ylva Ulfsdotter ErikssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: yrke, profession, status, prestige, erkännande, HR
Marcus NordlundGUSpråk och litteraturer
Sökord:
Petra PlatenGUSpråk och litteraturer
Sökord:
Helene AhlborgGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: förnybar energi, Afrika, elektrifiering, genus, makt, fattigdom, tvärvetenskap, socio-teknologiska-ekologiska system, social hållbarhet, resursförvaltning, institutioner
Monika BauhrGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Internationell miljöpolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi klimatförändringspolitik
Dragana DavidovicGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Miljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption
Sverker JagersGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: miljö, demokrati, opinion, institutioner, rättvisa, lärande för hållbar utveckling
Lennart J. LundqvistGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Ulrika MöllerGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: fiskeriförvaltning, miljö och säkerhet
Marina PovitkinaGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: demokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik
Martin SjöstedtGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Urban StrandbergGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: kärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,
Aksel SundströmGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: korruption, naturresurser
Niklas HarringGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Sociala dilemman, samarbete, miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk tillit, social tillit, värderingar, korruption
Anna DuboisChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Industrial purchasing, Supply Chain Management, supplier relationships, supplier structures, sourcing strategy, joint technical development
Kajsa HulthénChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: distribution, nätverk, logistik, supply chain mangagement
Maria LandqvistChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Innovation, energisystem, start-ups, förnybar energiteknik, affärsnätverk, resursutveckling, hållbarhet, produktutveckling, uppstartsprocesser, fallstudier
Magnus HolménChalmersTeknikens ekonomi och organisationInnovationsteknik
Sökord: affärsmodell, konkurrenskraft, värdeskapande, kunskapsbas
Marcus LinderChalmersTeknikens ekonomi och organisationInnovationsteknik
Sökord: hållbar vinst, hållbar lönsamhet, gröna affärer, miljöinnovation, miljöstrategi, gröna affärsmodeller
Ceren Altuntas VuralChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: value co-creation, logistics services, logistics service provider, transportation, shipping, sustainable supply chains
Sönke BehrendsChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: hållbarhet, godstransport, kombi transport
Magnus BlingeChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: drivmedel; alternativa bränslen;
Fredrik BörjessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Transport, Logistik, Speditör, Resurseffektivitet, Hållbarhet, Miljö
Arni HalldorssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: supply chain management; strategic sourcing; supplier relationships; supply chain disruptions; lean
Mats JohanssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Logistics, Supply chain
Kristina LiljestrandChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord:
Maria LindholmChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Godstransporter, hållbara transporter, transporter i städer
Vendela SanténChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Hållbar utveckling, hållbara transporter, hållbar logistik, systemvillkor, systemperspektiv, långsiktighet, åtgärder, effekter
Johnn AnderssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Karin AnderssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: geokemiska modeller; berg; mineral; grundvatten; aktinider; fissionsprodukter; löslighet; komplexbildning; sorption; diffusion; leror; cement;
Hampus AndréChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: cirkulär ekonomi, ekologisk ekonomi, industriell ekologi, kritiska material, knappa material, resurseffektivitet, kritikalitetsbedömning, LCA.
Henrikke BaumannChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanalys; beslutsmodeller; industrins miljöarbete
Birgit BrunklausChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Byggnader& miljöpåverkan, bostadsförvaltning, miljöstrategier, miljöverktyg, LCA
Daniel BöckinChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Anna FurbergChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Jorrit GosensChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Renewable energy, Biomass power, Wind power, Innovation, Innovation systems, China
Duncan KushnirChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: nano, energi, system, miljö, resurser, bedomning, innovation
Olivia LanghamerChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: kollisionsrisker, populationsändringar, biodiversitetsdynamik, påväxt, artificiel reveffekt, marina skyddsområden
Hanna LindénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Mathias LindkvistChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: organisering, miljöbedömning, livscykelanalys (LCA), miljömanagement, life cycle management (LCM)
Maria Ljunggren SödermanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Birger LöfgrenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, flödessimulering, tillverkning
Sverker MolanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Anna Nyström ClaessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Ulrika PalmeChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: uthållightesindikatorer, VA-system, miljösystemanalys, uthållig utveckling, uthålliga städer
Björn SandénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Teknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikbedömning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten
Bengt SteenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, Miljöanpassad produktutveckling, miljöpåverkansbedömning
Anne-Marie TillmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanlys; LCA; vaggan till graven analys; produktcykelanalys; miljöprofil;
Johan TivanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: miljöinformatik, informationssystem, Konceptmodell, Informationshantering, Miljöpåverkansbedömning, LCA, Design for Environment, Miljöledningsstystem, IPP
Jan BröchnerChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: byggande, fastighetsförvaltning, upphandling, affärsutveckling, ekologiska kriterier, konsultverksamhet, tjänster
Pernilla GluchChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: Miljöledning, projektorganisationer, beslutsfattande, byggande, MISTRA Bygg
Erik BohlinChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: informationssamhället, telekommunikation, hållbar utveckling
Patrik EkheimerChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: massa- och pappersindustri, klor, PVC, återvinning, industriell omvandling, industrihistoria
Gustav SjöblomChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: transporter, innovation, IT, samhällssäkerhet
Daniel SvenssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: Miljöhistoria, landskap, friluftsliv, vandring, kulturarv
Martin HultmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Stina MånssonChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Rikard LindgrenGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Transportorganisationer, IT-system, miljöhantering, standardisering
Pär MeilingGUTillämpad informationsteknologiInteraktionsdesign
Sökord: Kartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet
Karin EkmanGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord:
Wolmet BarendregtGUTillämpad informationsteknologi
Sökord: IT, barn, participatory design, utvärdering
Marco SchironeChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeInformationskompetens för lärande och forskning
Sökord:
Johanna LönngrenChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeIngenjörsutbildningsvetenskap
Sökord:
Kristina Nilsson LindströmGU
Sökord: turism, policy