Sök medlemmar i Forskarnätverket för hållbar utveckling

Forskarnätverket för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet är ett multidisciplinärt nätverk för forskare, lärare och doktorander med intresse för hållbar utveckling.
Här kan du söka bland de forskare och forskarstuderande vid Chalmers och Göteborgs universitet som är anslutna till nätverket. Du kan också söka efter forskare som är med i nätverket Gothenburg Air and Climate Network, GAC (ttps://gac.gu.se) forskare som är särskilt intresserade av urbana frågor (tidigare medlemmar i Urban Futures Research Network), samt nystartade Global Sustainable Futures, GSF (https://gmv.gu.se/global-sustainable-futures).

Sökresultaten kan sorteras i bokstavsordning i respektive kolumn genom att klicka på någon av rubrikerna: efternamn, förnamn, högskola, institution eller avdelning.

Är uppgifterna inaktuella? Logga in via menyn till vänster för att själv uppdatera dem, eller kontakta Caroline Petersson, koordinator för forskarnätverket, på caroline.petersson(at)chalmers.se
Sök

Detaljerad sök Antal träffar: 673

Förnamn EfternamnHögskolaInstitutionAvdelning
Maria Nyström ReuterswärdChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Karl-Gunnar OlssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Ulrike RaheChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord: industridesign
Jenny StenbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Liane ThuvanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord: byggnadsbestånd, hållbar utveckling, materialflöden, energiflöden
Sigrid ÖstlundChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikArkitekturens teori och metod
Sökord:
Paula FemeníasChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: hållbart byggande, arkitektur, demonstrationsprojekt, lärande, kunskapsutbyte, utvärdering
Krystyna PietrzykChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: Uthålliga byggnader och hållbar stadsutveckling, tillförlitlighetsanalys, uteklimat, inomhusklimat
Barbara RubinoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: demonstrationsprojekt, energieffektivisering av byggnader, miljöanpassning, lärande i projekt, praktiker, nätverk, arenor
Marie StridChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsdesign
Sökord: fysisk planering, rum och plats, entréprenörskap
Shea HagyChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Alexander HollbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: Building, LCA, BIM, optimisation
Pär JohanssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: byggnad, energieffektivisering, tilläggsisolering, superisolering, VIP, aerogel, fukt, värmelager, fasändringsmaterial
Emma Qingnan ZhangChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Saurabh SarafChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord: Cleantech, Risk Finance, Business Development, Partnerships, International
Magnus ÖsterbringChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikByggnadsteknologi
Sökord:
Göran LindahlChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: -
Kjerstin LudvigChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: Livscykelkostnader, organisation, energieffektivitet, byggnadsindustri, beslutsfattande
Ann-Charlotte StenbergChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikConstruction Management
Sökord: Environmental Management, client organisations, construction, procurement, decision-making, MISTRA Sustainable Building
Lars O. EricssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Johan FunehagChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Injektering, silica sol, kolloidal silica, tätning, sprickor
Andreas LindheChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: risk analysis, risk assessment, decision support, drinking water
Jenny NorrmanChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Lars RosénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord:
Göran SällforsChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikGeologi och geoteknik
Sökord: Barriärmaterial; täckskift; lera permeabilitet; packningsmetoder;
Jan-Olof DalenbäckChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Solvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi
Bingbing ShiChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Ultrafina partiklar, ozon, SOA, filter, bärbara luftrenare
Despoina TeliChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord: Indoor climate, thermal comfort, energy efficiency, sustainable urban development, energy performance of buildings, bioclimatic architecture
Anders TrüschelChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikInstallationsteknik
Sökord:
Martine BuserChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikKonstruktionsteknik
Sökord:
Nils BjörlingChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Urban Planning, Urban design, Urban rural conflicts, uneven geographic development, urban ecologies
Lisa BombleChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsplanering, demokrati, medborgardelatagande, bärkraft, kommunikation, planeringsprocess, planeringsmetod, närområde
Emilio BrandaoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Reality Studio, Social Inclusion, co-creation, participation, architecture, urban design, multiple stakeholders, Million Homes Programme, justice
Lena FalkhedenChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Hållbar stadsutveckling, stadens ekologi, ekologisk design, stadsbyggnad, lokalområde,
Julia FredrikssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: urban planning and design, regional development, urban - rural, discourse theory, relational space
Kristina GrangeChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsbyggnad, urban omvandling, migration, ojämlikhet, ojämn geografisk utveckling
Anders HagsonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: Trafikplanering, stadsplanering, miljökonsekvensanalys; dimensionering, utformning och gestaltning av trafiksystem.
Anna KaczorowskaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: urban design & planering, markanvändning, urban resiliens, ekosystemtjänster, urbana godstransporter
Jaan-Henrik KainChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: hållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess
Anna-Johanna KlasanderChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord:
Fabio LatinoChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord:
Björn MalbertChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikStadsbyggnad
Sökord: stadsbyggnad, samhällsplanering, ekologisk grundsyn, naturresursplanering, infrastruktur, teknisk försörjning, planeringsprocessen, planeringsmetoder, planeringsorganisation
Laura Estévez MaurizChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord:
Jens ForssénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord:
Tor KihlmanChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: aktiv bullerreglering; akustik; bullerbekämpning; bullerutbredning; ljudisolering; rumsakustik; stomljud;
Mendel KleinerChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: ljudkvalité; ljudkomfort; ljudmiljö; bullerbekämpning; ljudisolering; akustik, psykoakustik; rumsakustik, emotionell respons
Wolfgang KroppChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikTeknisk akustik
Sökord: trafikbuller, däckvägbanebuller, ljudmiljö, ljudlandskap,vibrationer
Lars BergdahlChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: Vatten, luft, strömning, flöden, avlopp, regn, spillvatten, spädning, spridning, föroreningar, spillvärme, belastningar, sedimenttransport, styrning, bräddavlopp, oljeavskiljare, våtmarker, utjämningsmagasin, sjövärme, dammar.
Mia BondelindChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Petra Bosch-SijtsemaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Divia Jiménez EncarnaciónChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: delningsekonomi, resurs, hushållskonsumtion
Yuliya KalmykovaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Karin Karlfeldt FedjeChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Jesper KnutssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Nashita MoonaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Anna NorénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: TBT, tennorganiska föreningar, muddermassor, stabilisering och solidifiering (S/S), sediment
Frank PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: marine, seaweed, algae, bacteria, antifouling, biofilm, community composition, chemical ecology
Thomas PetterssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: Dagvatten, dammar, föroreningar, metaller, näringsämnen, flödesmönster, föroreningsreduktion, avrinningsområde, ledningssystem, recipient, modellering, 3-D, finita element metoden, partiklar, partikelstorleksfördelning
Sebastién RauchChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Ekaterina SokolovaChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Ann-Margret StrömvallChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: monoterpener; haltbestämningar i luft; gaskromatografi; atmosfärkemi; kolväten i luft; fotooxidanter;
Alexandra WestinChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord:
Britt-Marie WilénChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknikVatten Miljö Teknik
Sökord: avloppsvattenrening, biologisk rening, processoptimering, dricksvattenframställning, hållbar utveckling, geo and water engineering
Lars Göran BergqvistChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: byggprojekt, rationellt samtal, språkbruk, handlingsmöjligheter, fundamentala begrepp, intersubjektivitet, projektsamtal
Camilla PerssonChalmersArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sökord: fjärrvärmedistribution, fjärrvärmerör, värmeledningsförmåga, miljöbelastning
Carl Johan FranzénChalmersBiologi och bioteknikIndustriell Bioteknik
Sökord: biobränsle, bioetanol, bioenergi, hållbar bioteknik, bioprocessteknik, bioreaktionsteknik, lignocellulosa, förnybara kemikalier
Silvia HüttnerChalmersBiologi och bioteknikIndustriell Bioteknik
Sökord:
Carl BruniusChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Marie Palmnäs-BédardChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord: diet, food, fiber, metabolic disease, metabolic syndrome, gut microbiota, metabolomics
Ann-Sofie SandbergChalmersBiologi och bioteknikLivsmedelsvetenskap
Sökord:
Christer LarssonChalmersBiologi och bioteknikSystembiologi
Sökord: Etanol, Jäst, Saccharomyces, Metabolism, Fysiologi
Placid AtongkaChalmersBiologi och bioteknik
Sökord: biomassa, förgasning, förbränning, pyrolys
Pedro InostrozaGUBiologi och miljövetenskapEcotoxicology
Sökord: ecotoxicology, environmental chemistry, environmental genomics, environmental toxicology, mixture toxicity, DNA-based tools
Anton SandblomGUBiologi och miljövetenskapEcotoxicology
Sökord: chemical mixtures, synergy, biocides, modelling, ecotoxicology, controlled release
Marie AdamssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Thomas AppelqvistGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Vedsvamp, ekologi, populationsstrukturer, granskog, artdiversitet, skoglig kontinuitet, spridning
Åsa ArrheniusGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: blandningar, toxicitet, ekotoxikologi, mikroalger, blandningsmodeller, riskanalys
Thomas BackhausGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: läkemedel, statistik, modellering, kemiska blandningar, blandningar, ekotoxikologi
Thomas Berg HasperGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Plants, CO2, Atmosphere, Stomatal conductance, Plant physiology, Evolution, Ecosystems, Climate change
Eva-Lotta BlomGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: leisure boats, Pomatoschistus minutus, acoustic communication,
Frida BookGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Karine Bresolin de SouzaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: proteomik, polutant effekter, fisk, biologisk övervakning
Malin BrobergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ozone, carbon dioxide, crops, nutrients,
Monica Börjesson-BergströmGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: miljörätt
Bethanie Carney AlmrothGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: fisk, ekotoxicologi, miljögifter, oxidativ stress, åldrande, biomarkörer, läkemedel, mikroarray
Natàlia Corcoll CornetGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ecotoxicology, aquatic ecosystems, algae, microbial communities, molecular ecology
Åslög DahlGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: aerobiologi, bioaersoler, pollen, sporer, hälsoeffekter, fenologi, vindpollinerade växter, utomhusmiljö, inomhusmiljö
Robert DaunGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: GAC, pollen, bioaërosoler
Göran DaveGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk toxikologi; ekotoxikologi; fisk; evertebrater; metaller; bekämpningsmedel; avloppsvatten; sediment; dagvatten
Mirindi Eric DusengeGUBiologi och miljövetenskapAnnan
Sökord: Photosynthesis, respiration, thermal acclimation, climate change, boreal, tropical, trees
Susanne ErikssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: decapod, Nephrops norvegicus, havskräfta, mangan, kalcium, koppar, ömsning, metallackumulering, syrebrist, eutrofiering , biomarkör, juvenil, larvodling, reproduktion, rekrytering, predator/byte interaktioner
Lars FörlinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: akvatisk miljö; marin miljö; toxikologi; zoofysiologi; fisk; avgiftningsenzym; steroidmetabolism; cytokrom P-460; monooxygenas; konjugeringsenzym; miljögifter; induktion; biomonitoring;
Åke GranmoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi; marin; industriutsläpp; evertebrater; biotillgänglighet; sediment; musslor; skogsindustri; klorerade substanser; bioackumulering; PAH; pesticider;
Johanna GränsGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, miljögifter, blandningar, fisk, fysiologi
Bengt GunnarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: luftföroreningar; försurning; barrutglesning; gran; evertebrater; spindlar; fåglar; sur nederbörd;
Annemieke (=Annemarie) GärdenäsGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Biogeophysics, Biogeochemistry, Process-oriented modelling, Forestry, Agriculture, Carbon, Nitrogen, Radionuclides, Land-Climate interactions
Frank GötmarkGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; naturvård; fåglar; naturvårdsbiologi;biomassaproduktion,energi,bioenergi
Hongxing HeGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: CoupModel, N2O emission
Kerstin JohannessonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Jörgen JohnssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: beteende ekologi evolution fysiologi fiskar laxfisk odling selektion miljö utsättningar transgen GMO tillväxt överlevnad aggression dominans predation riskbedömning konkurrens rymning
Åke LarssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, biokemiska/fysiologiska effekter, miljögifter, industriutsläpp, skogsindustri, metodutveckling, miljöövervakning, fisk, sjöar, Östersjön, Skagerrak,
Jenny LeonardssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: naturvårdsgallring, naturvård, skog
Peter LindbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: faunavård; pilgrimsfalk; miljögifter; äggskalsförtunning; populationsstudier;
Ulf MolauGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: växtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat
Per NilssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: mjukbottnar; bakterier; protozoer; meiofauna; närsaltanalyser;
Helen Nilsson SköldGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: åldrande, reproduktionsstrategier, fisk, asexuell reproduktion, pigmentceller, telomerase
Mikael OlssonGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: undervisning; läromedelsproduktion; miljövård; miljöbibliotek;
Dérer PatríciaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Henrik PaviaGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Allison PerrigoGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Susanne Pihl BadenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: kräftdjur; ekofysiologi; biomarkörer; havsförorening;
Håkan PleijelGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Ozon, ozonupptag, kritisk nivå, grödor, lavar, koldioxid, mikrometeorologi, kväve, bioindikation, dos-respons-samband
Rutger RosenbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marin ekologi; eutrofiering; bentos; algblomning; bentisk-pelagisk koppling; syretolerans;
Bengt SilverinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Dan StrömbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys.
Kristina SundbäckGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marina grundbottnar; bentos; sediment; mikrobiella mattor; stabilisering; eutrofiering; UV-B, mikrofytobentos; bakterier; meiofauna; primärproduktion; betning; kväve; fosfor; kisel; syre; Skagerrak; bottenfauna; algansamling; diatoméer, cyanobakterier, grönalger.
Lasse TarvainenGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: koldioxid, gran, fältkammare, ekofysiologi, gasutbyte, fotosyntes, respiration, tillväxt, mikroklimat
Johan UddlingGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: marknära ozon, ozon, vårtbjörk, björk, Betlua pendula, open-top chambers, gasutbyte, stomatakonduktans, fotosyntes, tillväxt
Göran WallinGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: luftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition,
Angela WulffGUBiologi och miljövetenskap
Sökord:
Sten-Åke WängbergGUBiologi och miljövetenskap
Sökord: arsenik, tungmetaller, bekämpningsmedel, mikroalger, ekotoxikologi, ekologisk modellering, limnologi, marin biologi, akvatisk ekologi, modellekosystem, fotosyntes,
Rune AnderssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Luftföroreningar, vaccinationer, luftvägsinfektioner
Anna JohnningGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: Antibiotikaresistens, läkemedelsutsläpp, fluoroquinoloner, Indien, bioinformatik
Joakim LarssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: läkemedel, fisk, toxicogenomics, biomarkörer, reproduktion, endokrinologi, hormoner, antibiotika, bakterier, resistens, avloppsvatten, genomik
Carolin RutgerssonGUBiomedicinInfektionssjukdomar
Sökord: antibiotika, resistensutveckling, avloppsrening, produktion av generiska läkemedel, mikromatris
Rose-Marie SjöbergGUBiomedicinLaboratoriemedicin
Sökord: Energispar, Hållbar utveckling, Miljögifter, Miljöfarliga utsläpp
Dan BaeckströmGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord:
Mats SandbergGUBiomedicinMedicinsk kemi och cellbiologi
Sökord: bromerade flamskyddsmedel, miljösamordnare, källsortering, Hjärnans utveckling
Devdatt DubhashiChalmersData- och informationsteknikDatavetenskap
Sökord: randomiserade algoritmer, maskininlärning, Big Data, beräkningsbiologi
Birgit PenzenstadlerChalmersData- och informationsteknikSoftware Engineering
Sökord: Software Engineering for Sustainability, Requirements Engineering, Quality Assurance, Human Resilience
Åke IngermanGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, undervisning, teknik, hållbar utveckling, teknisk bildning
Eva NybergGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: lärande, kompetensutveckling, hållbar utveckling, ekologi, biologiska livscykler, formativ utvärdering
Helena PedersenGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: pedagogik, kritiska djurstudier, utbildningsfilosofi, hållbar utveckling, Antropocen, posthumanism
Bengt O TedeborgGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord:
Kassahun WeldemariamGUDidaktik och pedagogisk profession
Sökord: Sustainability, Early Childhood, Posthumanism, New-Materialism, Anthropocentrism, Antromorphisim, Post-anthropocentrism
Jens BobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord:
Oskar BrobergGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: mjölk, näringslivshistoria, mejeri, KRAV, Arla, Latour, entreprenör
Staffan GranérGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Miljöhistoria, skogshistoria, Skogsbruk, Äganderätt, Förfoganderätt, institutionell ekonomi, Miljöstyrmedel, Avskogning, Materialflöden, Träkol
Ann IgheGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: Economic history, labour markets, gender, migration, family politics
Birgit KarlssonGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: ekonomi, historia, materialflöden, miljöpolitik, återvinning
Svante PradoGUEkonomi och samhälleEkonomisk historia
Sökord: miljö, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, materialflöden, avmaterialisering, konsumption, produktion, fiske
Olof ZaringGUEkonomi och samhälleInstitutet för innovation och entreprenörskap
Sökord:
Robin BiddulphGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: land rights, food waste, tourism, uneven Development, tenure conversions, right to buy, livelihoods,
Charlotta Capitao PatraoGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: stationssamhällen, regional kontext, fysisk planering, infrastrukturplanering, järnvägar
Charlotta DahlGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: stationssamhällen, regional kontext
Erik ElldérGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Resvanor, stadsbyggnad, tillgänglighet, GIS
Ana Gil SoláGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: vardagsliv, rörlighet, tillgänglighet, pendling, genus, social hållbarhet, planering
Andreas Skriver HansenGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Coastal marine management, outdoor recreation, nature conservation, monitoring, zoning strategies
Anders LarssonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Industrial and economic geography, Regional development and innovation, Regional planning and policy, GIS, Transport and accessibility methodology
Jonas LindbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord:
Kanchana N RuwanpuraGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Sri Lanka, South Asia, Labour, Feminism, Corporate Codes of Conduct, Post-Conflict, Post-Disaster
Mattias SandbergGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: Barn, ungdomar, tätortsnära natur, friluftsliv, natursyn, hållbar utveckling
Marie StensekeGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: biologisk mångfald, friluftsliv, fysisk planering, lokalt perspektiv, lokal delaktighet, plats, landskapsförvaltning, bevarandeplanering,
Bertil VilhelmsonGUEkonomi och samhälleKulturgeografi
Sökord: resvanor;
Ola CarlsonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Stanislaw GubanskiChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
Ingemar MathiassonChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord:
David SteenChalmersElektroteknikElkraftteknik
Sökord: Plug-in hybrid, PHEV, elnät, energisystem
Tommy SvenssonChalmersElektroteknikKommunikations- och antennsystem
Sökord: Trådlös mobil kommunikation
Yngve HamneriusChalmersElektroteknikSignalbehandling och medicinsk teknik
Sökord: elektromagnetiska fält; elektriska fält; magnetiska fält; lågfrekvens; kraftfrekvens; högfrekvens; mikrovågor; biologiska effekter; genetiska effekter; cancer; överkänslighet; mätteknik; reduktion;
Bo EgardtChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord:
Torsten WikChalmersElektroteknikSystem- och reglerteknik
Sökord: Modellering, biofilm, nitrifikation, avloppsvatten, styrning, reglering, dynamik, experiment, biobädd, denitrifikation
Balzas KulcsarChalmersElektroteknik
Sökord: intelligenta transportsystem
Sonja LundmarkChalmersElektroteknik
Sökord: design, modellering, elektriska maskiner, el- och hybridfordon, vindkraftgeneratorer
Torbjörn ThiringerChalmersElektroteknik
Sökord:
Jasmine ElliottGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteoriPractical Philosophy
Sökord:
Petra AnderssonGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: natur, miljöetik, naturbruk, djur, djuretik
Jonathan BrierGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: citizen science
Bengt BrüldeGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Klimatetik, klimaträttvisa, global rättvisa, livskvalitet, lycka, hälsa, miljöetik
Dick KasperowskiGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: citizen science, participatory practices, open collaborative project, open science
Christian MuntheGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: Etik, Försiktighetsprincipen, Hållbar utveckling, Miljöetik, Miljöfilosofi, Riskvärdering, antibiotikaresistens
Joakim SandbergGUFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Sökord: environmental ethics, sustainable finance, sustainable investment
Julie GoldChalmersFysikBiologisk fysik
Sökord:
Si ChenChalmersFysikBionanofotonik
Sökord: Nano particles, sensor, optics, spectroscopy
Dinko ChakarovChalmersFysikKemisk fysik
Sökord: vatten, syre, ozon, CO, NOx, sot, damm, is, katalysator, adsorption, foton(be)strålning, fotokemi, atmosfäriska processer, gasifiering av kol, katalytisk avgasrening.
Bengt KasemoChalmersFysikKemisk fysik
Sökord: Catalysis, photocatalysis, stratospheric (photo)chemistry on particulates
Patrik JohanssonChalmersFysikKondenserade materiens fysik
Sökord: elektrolyter, batterier, bränsleceller, material, modellering
Simon LindbergChalmersFysikKondenserade materiens fysik
Sökord: Batterier, super capacitors
Gustav ÅvallChalmersFysikKondenserade materiens fysik
Sökord: Batterier
Tünde FülöpChalmersFysikNukleär teknik
Sökord: fusion, plasma, transport, stabilitet, energi
Bengt-Erik MellanderChalmersFysikNukleär teknik
Sökord:
Anders NordlundChalmersFysikNukleär teknik
Sökord: radiografi, neutronaktivering, neutronfysik, reaktorfysik, energirelaterad kärnfysik, fission
Imre PázsitChalmersFysikNukleär teknik
Sökord: Energproduktion; brusdiagnostik; kärnteknik; neutronradiografi, neutronaktivering; transport av grundvatten och olja; materialprov; positroner
Björn JonsonChalmersFysikSubatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering
Göran NymanChalmersFysikSubatomär fysik
Sökord: radon, mätning, kalibrering, mätinstrument, kadmium, neutronaktivering
Bertil DyneforsChalmersFysik
Sökord: Kluster
Annemarie WagnerChalmersFysik
Sökord: Miljörelaterad atmosfärsvetenskap, mätmetoder för spårelement, GF-AAS, EDXRF, XRF
Ingvar AlbinssonGUFysik, GU
Sökord: Bränsleceller, Batterier, Fasta elektrolyter, Fasta jonledare, Protonledning, Oxider, Polymerer, Kompositer, Keramer, Dielektrisk analys, Impedansanalys, Termisk analys.
Ingela BursjööGUFysik, GU
Sökord: lärande för hållbar utveckling, lärares yrkesidentitet, dilemman i läraridentiteten, transformativt lärande, praxisnära forskning, professionsforskning
Bernhard MehligGUFysik, GU
Sökord: Turbulence, rain clouds, rain initiaion, droplet collisions
Hanna MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, geography, grand challenges, socio-technical transitions, innovation systems, innovation policy, food industry, forest industry, bioeconomy
Roman MartinGUFöretagsekonomiska institutionenEconomic Geography
Sökord: economic geography, regional development, innovation systems, cluster, policy
Zelalem AbayGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Sustainable Finance, ESG disclosure and performance
Jonas FlodénGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: intermodala transporter, kombinerade transporter, logistik, transport, modell
Elisabeth KarlssonGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: logistik, e-handel, digital handel, hållbarhet, distribution
Zoi NikopoulouGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: emission, air pollution, maritime, marine technology, economic intrument, emission trading, marine fuel, natural gas, supply chain
Conny OverlandGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: energisystem, investeringar, styrmedel, finans, ägande, kontroll
Elmira ParviziomranGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord:
Anders SandoffGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Investeringar, bolagsstyrning, lönsamhet, investeringspraxis, energibolag, offentligt ägande, beslutsunderlag, fjärrvärme, kraftproduktion, kommunala bolag
Gabriela SchaadGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: uthållighet, stationärt energisystem, energibolag, investeringar
Edith SorkinaGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: Intermodala transporter, hållbar logistik
Johan WoxeniusGUFöretagsekonomiska institutionenIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökord: godstransporter, logistik och miljö, intermodala transporter, kombinerade transporter, kombitrafik, järnväg
Petra AdolfssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: city management, air quality, water quality.
Sara BrorströmGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: Gothenburg Research Institute - GRI, Organisation , public management, strategy, sustainability
Niklas Egels ZandénGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: corporate social responsibility, CSR, företag, institutionell teori, hållbarhetsstrategier
Sandra SamuelssonGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord: energi, avfall, organisering
Lars WalterGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
María José Zapata CamposGUFöretagsekonomiska institutionenManagement & Organisation
Sökord:
John ArmbrechtGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: Tourism impacts, aquaculture, food experiences
Tommy D AnderssonGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: tourism events, food events, sustainable
Ulrika HolmbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Eva-Maria JernsandGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: upplevelser, innovation, hållbar turism, transdisciplilnär forskning
Erik LundbergGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord: turism, event, upplevelser
Cecilia SolérGUFöretagsekonomiska institutionenMarknadsföring
Sökord:
Peter BeuschGUFöretagsekonomiska institutionenRedovisning
Sökord: hållbarhet, ekonomistyrning, redovisning, M&As, management ideologier
Barbara CzarniawskaGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: Gothenburg Research Institute - GRI
Lena MossbergGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: innovation, design
Lucia PizzichiniGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: food tourism, coastal tourism, events
Chiara RinaldiGUFöretagsekonomiska institutionenAnnan
Sökord: sustainability, food & gastronomy, sustainable tourism, participatory approaches
Martin ÖbergGUFöretagsekonomiska institutionen
Sökord: Marketing Retailing, Town centre management, shopping centre management, City planning, Regional market development
Ylva Norén BretzerGUFörvaltningshögskolanHållbar stads- och glesbygdsutveckling
Sökord: socialt kapital, förtroende, gräsrotsbyråkrater, miljöchefer, miljöbalken, organisation, kommuner, tillsyn
Kerstin BartholdssonGUFörvaltningshögskolanKommunforskning
Sökord:
Stig MontinGUFörvaltningshögskolan
Sökord: Lokaldemokrati, delaktighet, kommuner, klimatpolitik, nätverk, civilsamhälle
Patrik ZapataGUFörvaltningshögskolan
Sökord: City organising, informal settlements, sustainable development, waste management, local governments, scandology, organization theory, management, sociological institutional theory, labour market integration
Elio BottagisioGUGeovetenskaperAtmospheric science
Sökord: organic soils, climate mitigation, GHG fluxes, climate change
Robert BjörkGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Arctic, Greenhouse gas dynamics, Carbon dynamics, Permafrost, Climate change
Mats P. BjörkmanGUGeovetenskaperBLUES
Sökord: Permafrost, Snow, Nitrogen, Greenhouse gas, snow chemistry
Mohammad AurangojebGUGeovetenskaper
Sökord:
Roland BarthelGUGeovetenskaper
Sökord: vatten, vattentillgång
Anna-Karin BjörsneGUGeovetenskaper
Sökord: biogeokemi, lustgas (N2O), kvävecykeln, stabila isotoper
Louise C. AndresenGUGeovetenskaper
Sökord: jordnäringsämnen, negative emissions, ekosystem påverkas av klimatförändringer
Deliang ChenGUGeovetenskaper
Sökord: Meteorologi, regional klimatologi, matematik modellering, klimatsystemet, mikro och lokal klimatologi, tillämpad klimatologi, UV och ozon, deposition, Göteborg, Kina, klimatändringar
Sam FredrikssonGUGeovetenskaper
Sökord: DNS, LES, openFoam, gas, exchange, air-water, interface
Markus GieseGUGeovetenskaper
Sökord:
Torbjörn GustavssonGUGeovetenskaper
Sökord: klimat, lokal klimat, vägklimat, tillämpad klimatologi, trafiksäkerhet, transport, miljö och klimat
Anna HedenrudGUGeovetenskaper
Sökord: lustgas, N2O, bioenergi, Salix, slam, gödsling, kammare, eddy covariance
Björn HolmerGUGeovetenskaper
Sökord: lokalklimat; inversion; urban värme; lokala vindsystem; omlandsbris; landbris; bebyggelse; trafik; luftföroreningar; kolväten; toluen; kvävedioxid; DOAS;
Åsa Kasimir KlemedtssonGUGeovetenskaper
Sökord: Lustgas, markanvändning, kvävecykeln, beräkningsverktyg, emissionsfaktorer, modeller, mat, bioenergi
Leif KlemedtsonGUGeovetenskaper
Sökord: växthusgaser, lustgas, metan, koldiod, processtudier, fältmätningar, mikrometeorologi, laser, modellering
Janina KonarskaGUGeovetenskaper
Sökord: urban climate, urban vegetation, thermal comfort, bioclimate
Hui-Wen LaiGUGeovetenskaper
Sökord:
Sven Åke LarsonGUGeovetenskaper
Sökord: hydraulisk uppsprickning; energilager; värmelagring; kyllagring; berggrund; berg-vatten utbyte; vattenkemi; distanselement;
Fredrik LindbergGUGeovetenskaper
Sökord: stadsklimatologi, stadsplanering, GIS
Hans LinderholmGUGeovetenskaper
Sökord: paleoklimat, klimatförändringar, telekonnektioner, ekologi, dendroklimatologi
Sven LindqvistGUGeovetenskaper
Sökord: vägbanor; luftföroreningar; saltdeposition; skog;
Kjell NordbergGUGeovetenskaper
Sökord: marina sediment; meiofauna; foraminiferer; palynomorfer; pollen; dinoflagellater; dinocystor; elementanalyser; isotopanalyser; sedimentologi; paleo-oceanografi; Kattegatt; Skagerrak; Nordsjön;
Zack NorwoodGUGeovetenskaper
Sökord:
Michelle NygrenGUGeovetenskaper
Sökord: Hydrology, Hydrosphere, Drought, Hydrogeology
Shiho OnomuraGUGeovetenskaper
Sökord:
Tinghai OuGUGeovetenskaper
Sökord: Climate extreme events, influence factors, mechanics, circulation
David RaynerGUGeovetenskaper
Sökord: RCG
Johan RodheGUGeovetenskaper
Sökord: oceanografi; strömmar; blandning; sedimentation;
Tobias RüttingGUGeovetenskaper
Sökord:
Rodney StevensGUGeovetenskaper
Sökord: mark; hav; mineralogi; sedimentologi; stratigrafi; Kattegatt; Skagerrak; transport och depositionsprocesser; lagring av föroreningar; jordbruk; gödsling; geokemi;
Anders StigebrandtGUGeovetenskaper
Sökord: marin systemanalys; fysisk oceanografi; vertikalcirkulation; skiktade vätskors dynamik; blandningsprocesser; interna vågor; internt tidvatten;
Sofia ThorssonGUGeovetenskaper
Sökord: Städer, klimat/meteorologi, termisk komfort, partiklar, CO, GAC
Gösta WalinGUGeovetenskaper
Sökord:
Nils WallenbergGUGeovetenskaper
Sökord:
Magdalena WallmanGUGeovetenskaper
Sökord: kväve, mark, jordbruk, miljö
Per WedelGUGeovetenskaper
Sökord: geologi; jordlager; kornstorlek; infiltration; markvatten; grundvatten;
Per WeslienGUGeovetenskaper
Sökord:
Peng ZhangGUGeovetenskaper
Sökord:
Hans AbrahamssonGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Segregation, ungdomar, civilsamhällets roll
Sofie HellbergGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: vatten, hållbar utveckling
Fredrik SöderbaumGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: fattigdom, utveckling, samhällsstyrning, bistånd, Afrika, internationella institutioner, makt, fred, vatten, hälsa
Marie ThynellGUGlobala studierFreds- och utvecklingsforskning
Sökord: Hållbar utveckling, utvecklingsländer, urbanisering, stadstransporter, non-motorised mobility, trafikreglering, transport politik, New Delhi, Tehran, Copenhagen, Brasilia, Dacca.
Alin KadfakGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Human Ecology
Per KnutssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: hållbar landsbygdsutveckling, hållbara försörjningssystem, tvärvetenskap, Kenya, Shaanxi, Kina, klimatförändringar, markanvändning, sårbarhet, anpassning
Andrea MorfGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: fysisk planering, deltagande, hållbar resursbruk, naturressurskonflikter, konflikthantering (naturresurs- & planeringskonflikter), integrerad kustzonsförvaltning, kustresurser, vattenkvalité, vindkraft, permanent boende, turistanläggningar, miljökonsekvenser, skärgårdsutveckling, landsbygdsutveckling
Gunilla A. OlssonGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: markanvändning, naturresurser, matprodution, energiproduktion, hållbart nyttjande av biologisk mångfald, ekologiska fotavtryck, klimatändring
Merritt PolkGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: transport, jämställdhet, hållbarhet, tvärvetenskapliga miljöstudier, aktörssamverkan, deltagande
Madeleine PrutzerGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: djuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram
Nanna RaskGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Hållbara Städer, Politisk Ekologi, Intersektionalitet, Makt, Social- och miljörättvisa, Hållbar Omställning, Sociala rörelser och gräsrötter, Lokal Styrning, Hållbar Konsumtion, Alternativa Ekonomier och post-growth
Hannah SaldertGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Social hållbarhet, hållbara städer, hållbar stadsplanering, miljöstyrning
Annelie Sjölander-LindqvistGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: Lokal identitet, landskap, platsens betydelse, lokala värden, miljökonflikter, naturresursförvaltning, osäkerhet, 'contaminated communities', kollektiva minnen, naturuppfattning
Olga StepanovaGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: kusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige
Marie WidengårdGUGlobala studierHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökord: biofuel, justice, ethics, fossil-free, transport, forest, Sweden
Staffan AppelgrenGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: kulturarv, turism, konsumtion, Göteborg, Tokyo, secondhand, retro, bevarande
Anna BohlinGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: second-hand, återbruk, alternativa kulturarvsformer, materiell kultur
Åsa BoholmGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord: Riskhantering, miljöantropologi, kommunikation, kultur, offentlig förvaltning, naturpolitik
Jörgen HellmanGUGlobala studierSocialantropologi
Sökord:
Joakim BerndtssonGUGlobala studier
Sökord: Privatisering, krig, säkerhet, säkerhetsstudier, statsbyggnad, civil-militära förhållanden, FN:s fredsoperationer, svensk försvarsopinion
Tom BöhlerGUGlobala studier
Sökord:
Hanna LeonardssonGUGlobala studier
Sökord: societal transformation, state-society interactions, social sustainability, multi-level/scale governance, local
Sebastian LinkeGUGlobala studier
Sökord: Vetenskapskommunikation
Magdalena ZeijlonGUGlobala studier
Sökord:
Martin ErikssonChalmersGMV, Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Sökord: ecotoxicology, aquatic toxicology, metagenomics, microbial community ecology, marine environment, periphyton, Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), antifouling
Kerstin HemströmGUGöteborgs centrum för hållbar utveckling, GMVMistra Urban Futures
Sökord:
Magdalena ErikssonGUGöteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Sökord:
Jan RosvallGUGöteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Sökord: kulturvård, livscykler, beständighet, lufföroreningar, nedbrytning, byggnader, bebyggelse; bevarandeplanering, dokumentations- och mätmetoder, kulturhistoriska föremål och miljöer, etik
Daniel SlungeGUGöteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Sökord: Miljöekonomi, Hälsoekonomi, Strategisk miljöanalys, forskning-policy interaktion, fästing, TBE, borrelia, kemikalier, styrmedel, värdering
Karl-Johan SkoghGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord:
Evren Uzer von BuschGUHDK, Högskolan för design och konsthantverkEnheten för design
Sökord: resilience, activism, participation, development, heritage, urban planning, urban interventions, commons, conflict, artistic research.
Helena HanssonGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Jorma HuttuGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Helena KraffGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord:
Thomas LaurienGUHDK, Högskolan för design och konsthantverk
Sökord: kritiska djurstudier, biodiversitet, miljöhumaniora
Christian IsendahlGUHistoriska studierArkeologi
Sökord: Archaeology, Historical ecology, Sustainability, Resilience, Vulnerability, Tropics, Urbanism, Food security, Freshwater security, Latin America
Christine HansenGUHistoriska studier
Sökord:
Carl Johan BergstenGUHögskolan för scen och musikGOArt - Göteborg Organ Art Center
Sökord: kulturvårdsforskning, orgel, klavikord, musikinstrument
Cecilia BerlinChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: ergonomi, arbetsmiljö, design, social hållbarhet
MariAnne KarlssonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara persontransporter, mobilitet-som-tjänst
Isabel OrdonezChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: municipal solid waste, waste management, design, participation
Oskar RexfeltChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Användare, konsumenter, produktutveckling, tjänsteutveckling, funktionsförsäljning
Anneli SelveforsChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Hållbar konsumtion, Hållbar design, Produktutveckling, Cirkulär ekonomi, Hållbara beteenden
Helena StrömbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: hållbara beteenden, vardagsliv, persontransporter, beteendeförändring, mobilitet, användarcentrerad design, produktutveckling
Örjan SöderbergChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: Design, produktutveckling, hållbar utveckling
Jonas TuvesonChalmersIndustri- och materialvetenskapDesign & Human Factors
Sökord: design för hållbarhet, human factors
Maria Knutson WedelChalmersIndustri- och materialvetenskapKonstruktionsmaterial
Sökord: Mikrostruktur och mekaniska egenskaper, återvinning
Martin FagerströmChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial- och beräkningsmekanik
Sökord: FEM, brottmekanik, komposit, beräkningmekanik, materialmekanik
Lars NyborgChalmersIndustri- och materialvetenskapMaterial och tillverkning
Sökord: ytteknologi, tillverkningsproccer, material för lätta konstruktioner, beständighet (oxidation, korrosion), pulver och partikulära material
Ilaria BarlettaChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: sustainability; assessment; end-of-life; Key Performance Indicators; e-waste; WEEE; sorting; disassembly; recycling; simulation; system design
Mélanie DespeisseChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Sustainable manufacturing, Cleaner Production, Eco-efficiency, Resource efficiency, Lean & Green, Circularity, Circular Economy
Hans ErikssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Integrerade miljöledningssystem, miljöteknik
Björn JohanssonChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: 3D visualisering, livscykelanalys, flödessimulering, hållbara produktionssystem
Johan StahreChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktionssystem
Sökord: Produktion, system, simulering, miljöanalys, människa/teknik-system
Panagiota PapadopoulouChalmersIndustri- och materialvetenskapProduktutveckling
Sökord:
Monika Djerf-PierreGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: miljöjournalistik
Maria EdströmGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: genus, jämställdhet, medier,yttrandefrihet, journalistik, medierepresentationer,äldre i medierna, ålderism
Magnus FredrikssonGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: organisationers kommunikation,professionella normer, organisatoriska normer, samhälleliga normer, värderingar, idéer
Mathias FärdighGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Pressfrihet, Yttrandefrihet, Korruption, Demokrati
Marina GhersettiGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord: Kriskommunikation, sociala medier, nyhetsvärdering, sensationsjournalistik, journalisters syn, nyhetsvärdering, allmänhetens bio- och filmvanor
Gabriella SandstigGUJournalistik, medier och kommunikation
Sökord:
Joana PedrosoGUJuridiska institutionenTax Law
Sökord: Environmental taxes. Eco-taxes. Green taxes. Sustainable taxes. State aid. EU law. Competition rules.
Filip BladiniGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt, rättslig reglering
Lena GipperthGUJuridiska institutionen
Sökord: miljörätt
Kristjan LaasGUJuridiska institutionen
Sökord: Miljörätt, kompensation, ålgräs, zostera marina, kustnära havsmiljö
Erik MägiGUJuridiska institutionen
Sökord: Familjerätt, juridik, föräldraskap, rättslig design, normkritik, intersektionalitet, genus, queer, familj
Christina Olsen LundhGUJuridiska institutionen
Sökord: utsläppsrätter, handel, Kyoto
Ulf PetrussonGUJuridiska institutionen
Sökord: Immaterialrätt, privaträtt, Rättsekonom, Rättsvetenskap, intellektuella tillgångar
Paul GatenholmChalmersKemi och kemiteknikBiopolymerteknologi
Sökord: polymer; plastic; recycling; biodegradation; packaging; coatings; composites; natural polymers;
Jens NordmarkChalmersKemi och kemiteknikFysikalisk kemi
Sökord: Fysikalisk kemi, Artificiell fotosyntes, Solenergi
Mark ForemanChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Recycling, Solvent Extraction, Deep Eutectic Solvents, Fission products, serious nuclear accident chemistry, lanthanides, plastics, Organic chemistry, Main group chemistry, coordination chemistry
Mikael KarlssonChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Färgavfall, Titandioxid, Återvinning
Sravya KosarajuChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: Li-ion, battery recycling, solvent extaction, Metal recovery
Sandra TostarChalmersKemi och kemiteknikIndustriell materialåtervinning
Sökord: elektroniskt avfall, plaståtervinning, ABS, plastblandningar
Urban GrénChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: separationsteknik; återvinningsteknik; kemikalieåtervinning; systemanalys; omrörning; avvattning; filtrering; pressning; tvättning; destillation; mesaombränning; kausticering; släckning; fysikalisk-kemisk data; CFC; HCFC;
Anders RasmusonChalmersKemi och kemiteknikKemisk apparatteknik
Sökord: kemiteknik; miljöfarligt avfall; separationsteknik; deponering; konsekvensanalys; spridningsberäkningar;
Sara HeimerssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: livscykelanalys, LCA, hållbarhetsbedömning
Hanna HolmquistChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: ekotoxikologi, fluorerade kemikalier,PFAS, miljöriskbedömning, livscykelanalys, LCA
Greg PetersChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: livcykelanalys, hållbarhetsbedömning, selen, vatten, biosolids, hushållsprodukter, jordbruk
Göran PeterssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: kolväten; alkener; alkylbensener; terpener; fotooxidanter; vedeldning, bio-bränslen, sopsortering
Magdalena SvanströmChalmersKemi och kemiteknikKemisk miljövetenskap
Sökord: masstransport, gasdiffusion, polyuretanskum, fjärrvärme, avfallshantering, massspektrometri, gaskromatografi
Louise OlssonChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: avgasrening, alternativ bränsleproduktion
Stefanie TammChalmersKemi och kemiteknikKemisk reaktionsteknik
Sökord: DME, dimethylether, NOx-reduktion, bilavgas, syreöverskott
Christian EkbergChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: industriell materialåtervinning, avfall, metaller, ädelmetaller, bilkatalysatorer, förbränningsaska, elektronikskrot, kärnkemi, kärnavfall, separation, transmutation, lösningskemi, komplexbildning
Toni GutknechtChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord:
Elin Löfström-EngdahlChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: Kemi, kärnavfall, industriellt avfall,hållbar avfallshantering, återvinning
Artem MatyskinChalmersKemi och kemiteknikKärnkemi
Sökord: radium, thermodynamics, nuclear, solubility, co-precipitation, extraction, ropository
Hannes Falk WindischChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Materialkemi bränslecell fastoxidbränslecell oxid korrosion material stål
Katarina GårdfeldtChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Kvicksilver, atmosfär, vattenfas, gasfas, flux, redox-reaktioner, fotokemiska reaktioner, abiotisk metylering, tungmetaller, vatten, luft, sjö, hav.
Kristina HellströmChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Lars-Gunnar JohanssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: luftföroreningar; svaveldioxid; kvävedioxid; ozon; korrosion; ytkemi; adsorption; kemisorption; fysisorption; ytreaktioner; spekulär; reflektans; IR; koppar; brons; zink; stål; guld; aluminium; oxider; korrosionsprodukter;
Torbjörn JonssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: Högtemperaturkorrosion, Förbränning av biomassa, Elektronmikroskopi
Pavleta KnutssonChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: CSS, miljövänlig produktutveckling, gas engine, jet engine, Pt-effekt.
Vratislav LangerChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: röntgen diffraktion, ESEM, förbränningsprodukter, korrosionsprodukter, strukturbestämning
Henrik LeionChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Jesper LiskeChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Michelle NerentorpChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: kvicksilver, GMOS, DGM, Råö, expedition, Antarktis
Britt-Marie SteenariChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Rikard YlménChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord: cement, hydratation, nanosilika, alit, belit, nanopartiklar
Dongmei ZhaoChalmersKemi och kemiteknikOorganisk miljökemi
Sökord:
Maria GunnarssonChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Hans ThelianderChalmersKemi och kemiteknikSkogsindustriell kemiteknik
Sökord:
Markus AnderssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Marine Paint
Hanna Härelind IngelstenChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: NOx, miljökatalys, emissionsrening
Simon IsakssonChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Vatten, Vattenrening, Avloppsrening, Filter, Nano, Avsaltning, Biomimetik, Lipid, Aquaporin, Kiseldioxid
Magnus SkoglundhChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord:
Peter VelinChalmersKemi och kemiteknikTeknisk ytkemi
Sökord: Katalys, metan oxidering
Johan BomanGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: spårämnen; röntgenfluorescens; aerosoler; vatten; sjösediment; EDXRF; miljömätteknik; spektroskopi;
Kalyan MitraGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: Bio-markers, Air Pollution, Health
Epameinondas TsiligiannisGUKemi och molekylärbiologiAtmospheric Science
Sökord: SOA, VOC, Mass Spectrometry, Aerosols, Atmospheric Chemistry
Örjan HanssonGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord: biofysik, spektroskopi, laser, kinetik, elektronöverföring, fotosyntes, kopparproteiner
Alexina Thorén WilliamsGUKemi och molekylärbiologiBiokemi och biofysik
Sökord:
Huaqing LiGUKemi och molekylärbiologiFysikalisk kemi
Sökord: Quantum dynamics, reaction rate
Pedro Navarro PerezGUKemi och molekylärbiologiFysikalisk kemi
Sökord: CLIMATE-CHANGE, CO2-capture, Plastic-pollution, food, Clean-Energy. Organic-Batteries, Super-resolution-microscopy.
Gunnar NymanGUKemi och molekylärbiologiGrundläggande kemi
Sökord: vågpaket, fotodissociation, fotolys, kvantdynamik
Anders BlombergGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: marin, jästsvampar, havstulpan, genom-sekvensering, osmoreglering
Malte HermanssonGUKemi och molekylärbiologiMikrobiologi
Sökord: genöverföring; resistensgener; marin miljö; bakterier; transposon; plasmid; selektionstryck;
Katarina AbrahamssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: marine chemistry, analytical chemistry, organo-halogens, bioremediation of petroleum products
Melissa ChiericiGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: koldioxid, Arktis, Antarktis, havsis, växthusgaser, snö-is-hav
Per HallGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kemi; sediment; porvatten; bentiska flöden; sediment-vatten interaktioner; marin miljö; kol; syre; kväve; fosfor; kisel; mineralisering; tidig diagenes; biogeokemiska processer; eutrofiering; ekotoxikologi; miljögifter; tributyltenn; bromerade flamskyddsmedel
Mattias HallquistGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Atmosfärkemi, partiklar, aerosoler, terpener, troposfär
Julia HammesGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: SOA, atmospheric chemistry, mass spectrometry
Martin HassellövGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: Kolloider, colloid, partiklar, metaller, porvatten, sediment, spårelement, grundvatten, dagvatten, muddring
Leif HolmlidGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: högtemperaturomvandling; förbränning; aerosoler; alkalisaltpartiklar; atmosfäriska reaktioner; halogener; ozon;
Stefan HulthGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: biogeokemi; diagenes; bentiska flöden; bentiska massbalanser; sediment; porvatten; diffusion; kol; kväve; fosfor; kisel; Syre;
Sofia JohanssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Caroline JonssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ytkemi, mineraler, partiklar, adsorption, ytkomplex, modellering, biomolekyler, metaller, pH, lösningskemi
Xiangrui KongGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: is, molecular beam, Cirrusmoln
Evert LjungströmGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: gasfaskinetik: heterogena reaktioner: nitratradikal; peroxyacetylnitrat; salpetersyra;
Anna LutzGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: SOA, terpene, Volatility, G-FROST
Jan PetterssonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ispartiklar, vattenkluster, klusterreaktioner, klusterjoner, nukleation, kondensation, mesosfär, stratosfär, molekylstråle, ytspridning, raketbaserad observation, biomassa, avfall, alkalimetall, saltpartiklar, ytjonisation, högtemperaturkorrosion
Erik ThomsonGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: ice, cryosphere, premelting,
David TurnerGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord:
Ågot Kirsten WatneGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: atm&env
Margareta WedborgGUKemi och molekylärbiologiMiljökemi
Sökord: humusämnen; organiskt kol; jämviktsmodeller; karbonatsystemet; pH;
Ann-Therese KarlbergGUKemi och molekylärbiologiOrganisk och läkemedelskemi
Sökord: allergi, hudexponering, kemiska ämnen, kemisk syntes och analys, sensibiliseringsstudier, SAR, kliniska studier, proteinreaktivitet
Samuel Mwaniki GaitaGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: XRF, air pollution, Sub-Saharan Africa,PIXE, PM2.5
Torbjörn GustafssonGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: masspektrometri, alkali, biomassa, single particle detection
Stina LindqvistGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: Bioturbation, Biogeokemi, Marin kemi, Optoder
Ravi Kant PathakGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: SOA, partitioning, volatility, hygroscopicity
Xiangyu PeiGUKemi och molekylärbiologi
Sökord:
Anders TengbergGUKemi och molekylärbiologi
Sökord: Marin kemi, biologi och geologi; kemiska utbyten mellan sediment och vatten; porvatten profiler; djuphavs och kustnära; abyssal; botten landare; bentiska kammare; gel peeprar; Skagerrak; Weddell havet; Sibiriska shelfen; Arktis; Medelhavet; Gulf of St Lawrence
David LjungmanGUKliniska vetenskaperKirurgi
Sökord: early-onset colorectal cancer, exposome, molecular epidemiology, microbiome, diet, global surgery data, household survey, facility survey
Ulla TangGUKliniska vetenskaperOrtopedi
Sökord: diabetes, fotsår, plantart tryck, ortoser,skor, biomekanik, prevention, kostnader, hållbarhet
Beatrix AlgurénGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Emmalee GisslevikGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord:
Ann ParinderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushållsvetenskap, miljö,reurshushållning
Agneta SjöbergGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: måltidsutveckling, järnets biotillgänglighet, järnbrist, skolmåltid, folkhälsa, nutrition, barnfetma
Mari WollmarGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: nutrition, sustainable food consumption, public meals
Helene WåhlanderGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande
Helena ÅbergGUKost- och idrottsvetenskap
Sökord: Hushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp
Olle StenbäckGUKulturvetenskaperEtnologi
Sökord: Konsumtionsforskning, Ljudlandskap, Mobilitet, Hållbarhet, Hållbar konsumtion, Återvinning, återbruk, Kost, omställning, veganism, Kosthållningar, genus
Kerstin GunnemarkGUKulturvetenskaperKulturstudier
Sökord: Stadsliv, minnen, kulturarv
Feras HammamiGUKulturvårdByggd miljö
Sökord: Heritage, planning, resistance, peacebuilding, cities, identity, memory, politics.
Ingegärd EliassonGUKulturvård
Sökord: stadsklimatologi; bebyggelseklimatologi; luftmiljö; lokalklimat; energi; komfort; planering; luftföroreningar; grönstruktur ;
Ingrid Martins HolmbergGUKulturvård
Sökord:
Bosse LagerqvistGUKulturvård
Sökord: Gamla industrimiljöer
Camilla Brudin BorgGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord:
Klas GrinellGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: antropocentrism, antropocen, muslimskt miljötänkande, miljöhistoria, museers utställande av miljöfrågor
Rikard WingårdGULitteratur, idéhistoria & religion
Sökord: Ekokritik, biosemiotik, permakultur, grön humaniora, environmental humanities, miljöhistoria, litteraturvetenskap
Grazzia MatamorosGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord: Marine social-ecological systems, marine governance, fisheries management, sustainability education, transdisciplinarity
Malin RosengrenGUMarina vetenskaperCentre for Sea and Society
Sökord:
Irina AstemanGUMarina vetenskaperMarine geology
Sökord: climate, coastal hypoxia, primary productivity, marine pollution, alien species
Adam UlfsboGUMarina vetenskaperMarinkemi
Sökord: marin kemi, kemisk oceanografi, karbonatsystemet, Östersjön, Arktis
Leif AndersonGUMarina vetenskaper
Sökord: marin kemi; kemisk oceanografi; karbonatsystemet; anoxisk miljö; Östersjön; Arktis; Antarktis;
Alyssa JoyceGUMarina vetenskaper
Sökord:
Therese KarlssonGUMarina vetenskaper
Sökord: microplastics, consumption, plastic pollution, spectroscopy, Raman, FTIR, outreach,
Mats LindegarthGUMarina vetenskaper
Sökord: bottensamhällen, experimentutformning, statistisk analys, miljöeffektstudier, förutsägelse
Michael PatrikssonChalmersMatematiska vetenskaperMatematik
Sökord:
Jan LennartssonGUMatematiska vetenskaperMatematisk statistik
Sökord: extremvärdesteori, matematik, statistik
Kerstin WiklanderGUMatematiska vetenskaperMatematisk statistik
Sökord: Försöksplanering, statistiska modeller, statistiska metoder, spridningseffekter, biologiska tillämpningar
Pernilla AlmerudGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, cancerframkallande ämnen, vedrök
Eva AnderssonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Lars BarregårdGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Toxiska metaller, luftföroreningar, miljömedicin, hälsa
Kerstin Bergemalm-RynellGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Narkosgaser, PAH-er, VOC-ar, kemiska analyser,
Pernilla BohlinGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: PAH, passiv provtagning, arbetsmiljö, inomhusluft
Anna BredbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exhaled particles, welding aerosols, exposure assessments, respiratory tract lining fluid,
Hanne Krage CarlsenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: epidemiologi, luftvägshälso, vulkan aska, dammstormar, vätesulfid, Island
Helena HasslöfGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Sandra JohannessonGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Luftföroreningar, partiklar, kvicksilver
Linnéa LillienbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: organiskt damm; exponeringsbestämningar; provtagningsmetoder; analys; astma; luftvägsbesvär; epidemiologi; oorganiskt damm;
Peter MolnárGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord:
Kerstin Persson WayeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: förskolebuller, skolbuller, lågfrekvent buller, vindkraft, intensivvård, hälsoeffekter, sömn, hörsel och stress relaterade besvär, ljudkvalitet nätverk
Bo StrandbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: VOC, POP, organiska miljöföroreningar, passiva provtagare, diffusionsprovtagare, PAH, PCB, personlig exponering, exponering, persistenta organiska ämnen
Gerd SällstenGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering
Mia SöderbergGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: Psykosocial, hjärtsjukdom, arbetsåtergång
Fabian TaubeGUMedicinArbets- och miljömedicin
Sökord: exponerinsvärdering, yrkeshygieniska mätmetoder,biomonitorering, jämviktskemi, ytkemi, fastfaskemi, kemiska hälsorisker
Monica HunsbergerGUMedicinFolkhälsoepidemiologi
Sökord:
Petra BrembeckGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Amning, vitamin D, bentäthet, benkvalitet, näringslära
Henriette PhilipsonGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: Hållbar utveckling,källsortering ,energibesparing,miljögifter i naturen
Anna StridGUMedicinKlinisk nutrition
Sökord: nutrition, nutrient density, nutritional profiling, health, environmental impact, climate impact, LCA, food, diet, sustainable diets
Magdalena TaubeGUMedicinMolekylär och klinisk medicin
Sökord:
Ann-Charlotte AlmstrandGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Exhaled air, biomarkers, exposure
Agneta BlombergGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: folkhälsa, arbetsmiljö och hälsa, försäkringsmedicin
Johan DahlstrandGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: adolescent mental health
Gunnel HensingGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Gunilla KrantzGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: Violence, trauma, low income countries, epidemiology, maternal health
Nawi NgGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: epidemiological transition, chronic diseases, cardiovascular diseases, aging, risk factors, quality of life, disability
Max PetzoldGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Leo StockfeltGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord: luftföroreningar, hälsa, vedrök, biomarkörer, hälsokonsekvensberäkningar
Marianne TörnerGUMedicinSamhällsmedicin och folkhälsa
Sökord:
Mats AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord:
Sven AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: förbränning, förbränningsmotorer, emissioner, sprayer
Jonas SjöblomChalmersMekanik och maritima vetenskaperFörbränning
Sökord: catalysis, diesel engines, particulate matter emmissions, aftertreatment
Karin AnderssonChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: Sjöfart, Marina bränslen, fartygs energisysystem, miljöutvärdering, metanol, elektrobränslen, växthusgaser, emissioner
Elin MalmgrenChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritim miljövetenskap
Sökord: maritima bränslen, elektrobränslen, koldioxidinfångning, livscykelanalys
Magda BienChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Ida-Maja HassellövChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Fredrik LindgrenChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: ekotoxikologi, PAH, meiofauna, riskanalys, sjunkna fartyg
Amanda NylundChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord:
Kent SaloChalmersMekanik och maritima vetenskaperMaritima studier
Sökord: SOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener
Henrik StrömChalmersMekanik och maritima vetenskaperStrömningslära
Sökord: modelling; simulations; fluid flow; multiphase flow; mass transfer; chemical reactions; particle transport; gas and water cleaning; pollutants; emissions
Maria AndersonChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord: sjöfart, emissioner, partiklar, hälsa, miljöpåverkan
Angela HillemyrChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord:
Ulf HållChalmersMekanik och maritima vetenskaper
Sökord: Energiproduktion, motorsystem, vindturbiner, vattenturbiner, jetmotorer
Peter EnokssonChalmersMikroteknologi och nanovetenskapBionanosystem
Sökord:
Jessica CoriaGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: policy instruments, tradable permits, diffusion of new technologies, taxes
Håkan EggertGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Naturresursekonomi, miljöekonomi, marin miljö, fiskefrågor
Anders EkbomGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: miljöekonomi, naturresursekonomi, ekonomisk politik, strategisk miljöanalys, miljöinstitutioner, utveckling, skog-klimat, Afrika
Olof Johansson StenmanGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Välfärdsekonomi, transportekonomi, miljöekonomi, miljövärdering, etik och ekonomi, offentlig ekonomi, experimentell ekonomi
Gunnar KöhlinGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord:
Åsa LöfgrenGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: Miljöekonomi, ekonomiska styrmedel, tillväxt
Thomas SternerGUNationalekonomi med statistikMiljöekonomi
Sökord: styrmedel; tillväxt; hållbar utveckling; transporter; bensinpris; miljöekonomi;
Tommy GärlingGUNationalekonomi med statistik
Sökord: Beslutsfattande, ekonomiska styrmedel, personresor
Annie PalstamGUNeurovetenskap och fysiologiKlinisk neurovetenskap och rehabilitering
Sökord:
Torgny AlstadGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Torgny AlstadGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord: oralhälsa, kost, äldre, epidemiologi, saliv, tänder
Petra Hammarström JohanssonGUOdontologiOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökord:
Aimee HaleyGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: higher education, migration, international partnerships, educational access
Sverker LindbladGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: education policy, curriculum theory, comparative education, knowledge organization, teacher education
Gun-Britt WärvikGUPedagogik och specialpedagogik
Sökord: kunskapspolitik, omstrukturering, utbildning
Zahra BayatiGUPedagogik, kommunikation och lärande
Sökord: Lärande, Barn i tidig ålder, mångkultur, samhälle, hållbar, minoritet
Anders BielGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: Vanor, sociala dilemman, normer, attityder, värden.
André HanslaGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värdeorientering, miljöoro, miljömedvetenhet, miljökonsekvenser, grön el
Cecilia Jakobsson BergstadGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: bilanvändning, attityder, ekonomiska styrmedel, beslutsprocess
Debora LombardiGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, sustainable transport, safety, well-being, experimental approach
Andreas NilssonGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: värden, normer, attityder, miljöstyrmedel
Erika RamosGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: environmental psychology, mobility, sustainable transportation
Chris von BorgstedeGUPsykologiska institutionenMiljöpsykologi
Sökord: klimatförändringar, politiska medel, sociala normer, sociala dilemman
Vasileios BarlakasChalmersRymd-, geo- och miljövetenskap
Sökord:
Anders WinnbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapAstronomi och plasmafysik
Sökord: atmosfär; stratosfär; mesosfär; ozon; kolmonoxid; klormonoxid; spektroskopi; radio; millimetervågor; radioastronomi;
Jesper AronssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: koldioxidavskiljning, CCS, kemcyklisk förbränning, CLC, förbränning, kraftverk
Akram FakhriChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Simon HarveyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energieffektivisering, processindustri, biobränsleanvändning, styrmedel, kraftvärme, växthusgasbalanser, energimarknader
Verena HeinischChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: energisystem, modellering, förnybar energi
Filip JohnssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Strömningsförlopp, omblandning, förbränning, fluidiserad bädd, fluidisering, CO2-fri förbränning, O2/CO2 förbränning, uthålliga energisystem, bärkraftig, infrastrukturella förändringar
Ida KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Zero emissions, carbon mitigation, deep decarbonisation, technology pathways, supply chains, buildings, infrastructure,
Anders LyngfeltChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: förbränning; kol; fluidiserad bädd; virvelbädd; svavel; svaveldioxid; kalksten; kalk; kalciumsulfat; avsvavling; emissionsbegränsning; miljöteknik; fullskaleförsök; kalcium;
Sofie MartonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord:
Eoin Ó BroinChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Top Down modellering, ekonometri, energi effektivitet, EU energi mål
Johan RootzénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: handel med utsläppsrättigheter, klimatutmaningen, industri, kraft och värmesektorn, utsläpp av växthusgaser, EU, policy
Viktor StenbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: Fluidized bed, Sustainability
Elin SvenssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapEnergiteknik
Sökord: processintegration, energieffektivisering, processindustri, optimering under osäkerhet, energimarknader
David AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Christian AzarChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: CO2 systemanalys, modellering, komplexa system
Mairon Bastos LimaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Mat, Skog, Tropikerna, Markanvändning
Göran BerndesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fysisk resursteori; bärkraftighetsprinciper; samhällets ämnesomsättning; kompostering; biodegradabilitet;
David BryngelssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: energi, markanvändning, modellering, system
Selma BrynolfChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: fartygsbränsle, LCA, systemanalys, sjöfartstransporter
Christel CederbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Simon Davidsson KurlandChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: energi, hållbar utveckling, naturresurser, råmaterial, förnybar energi, energilagring, klimat
Lorenzo Di LuciaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: bioenergy, land, sustainable development goals
Karl-Erik ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: termodynamik; exergi; informationsteori; struktur; komplexitet; självorganisation; energi- och materialbalanser; fysiska resurser; ekologisk ekonomi; energi- och resursplanering;
Maria GrahnChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Globalt energisystem, alternativa transportbränslen, optimering, modellering, koldioxid, CO2,
Fredrik HedenusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: växthuseffekten, energisystem, diskontering, överlappande generationsmodell, optimering, ojämlikhet
John HolmbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Niklas JakobssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Daniel JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Kyoto, modellering, styrmedel, metan, koldioxid, osäkerheter
Linnea JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Sustainability transitions, living lab, backcasting
Sten KarlssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Exergi; atmosfär; energi- och materialflöden; energianalys; scenarier; indikatorer; bärkraftighet; framtidsstudie; nyckeltal
Laura Marlene KmochChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Myanmar, Tropical Forestry, Agroforestry, Land-use Change, Rural Livelihoods, Local Knowledge Research
Lars-Henrik KullingsjöChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Jörgen LarssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar konsumtion, hållbara semestervanor, styrmedel avseende långväga resande och mat
Mariliis LehtveerChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Nuclear power, climate change, energy modeling
Kristian LindgrenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord:
Liv LundbergChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Modellering, energisystem, ekonomiska styrmedel, markanvändning
Ulrika LundqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: bärkraftighet, bärkraftig utveckling, indikatorer, produktutveckling, principer för bärkraftighet, backcasting, livscykelperspektiv
Gavin McCroryChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Urban development, Sustainability, Transitions, Societal labs
Jonas NässénChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Energi, koldioxid, energieffektivisering, materialsubstitution, byggnation, bostäder, styrmedel
Madelene OstwaldChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: markanvändning, vegetationsförändringar, satellitbilder, GIS, policypåverkan
Matilda PalmChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Klimatförändring, CDM, Skog, Plantering, Hållbar Utveckling, Indien
Florence PendrillChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Markanvändning, tropisk avskogning, GIS
Martin PerssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: Växthuseffekten, koldioxid, metan, avskogning
Frances SpreiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar mobilitet, elbilar, delad mobilitet,självkörande bilar energieffektivisering, policy
Erik SternerChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: klimatförändringar, klimatmodeller, SLCF, Black Carbon
Maria ThorsonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: hållbar konsumtion, semester, mat
Stefan WirseniusChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapFysisk resursteori
Sökord: ekologisk ekonomi; bärkraftigt samhälle; bärkraftig utveckling; ekonomiska styrmedel; beslutsunderlag; miljöpolitik;
Emma AnderssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: kemisk transport modell, MATCH, evaluering, A-train, spårgaser, partiklar
Santiago ArellanoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Vulkaner, klimat, atmosfär, spektroskopi
Ole Martin ChristensenChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Mesosphere, Inversion theory, Stratosphere
Vladimir CondeChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
David DuncanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Robin EkelundChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Johan EkholmChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: IGPS
Leif ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Skog, biomassa, kalhygge, stormskador, hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys
Patrick ErikssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: stratosfäriskt ozon; millimetervågor; inverteringsalgoritmer; ozon; satellit; UV-ljus;
Bo GalleChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Francesco GriecoChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Luisa IckesChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Hannah ImhofChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
John JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: SOF,DOAS,spektroskopi,utsläpp,flux,industri,VOC,formaldehyd,NO2,SO2
Malin JohanssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys, Arktis, cryosfären, marin
Franz KanngiesserChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: aerosol optics, light scattering
Joonas KivirantaChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Anqi LiChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Atmospheric gravity waves, Airglow, MATS mission
Johan MellqvistChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Optisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning
Jana MendrokChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: fjärranalys , moln, nederbörd, is, strålningstransport
Donal P MurtaghChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: ozon, fjärranalys, växthuseffekt, CFC, Odin, Envisat, stoft, GOME
Kristell PérotChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord: Atmospheric chemistry and dynamics, mesosphere, stratosphere, Sun-Earth interaction, ozone, satellite measurements
Simon PfreundschuhChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
Julia RingsbyChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapMikrovågs- och optisk fjärranalys
Sökord:
John ConwayChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Klimatförändring, utbildning, fjärranalys
Gunnar ElgeredChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Atmosfärens vattenånga, fjärranalys, växthusgas, Global Positioning System, GPS, radiometeorologi, rymdgeodesi, mikrovågsradiometri, atmosfärsstrålning
Peter ForkmanChalmersRymd-, geo, och miljövetenskapOnsala rymdobservatorium
Sökord: Fjärranalys, mikrovågor, radiometri, stratosfär, mesosfär, kolmonoxid, vattenånga
Johan IsakssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: processintegration, pinchanalys, energieffektivisering, förgasning, biomassa, massabruk, pappersbruk
Eskil MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: hållbar, utveckling, klimatförändringar, skog, avskogning, bioenergi,växthusgaser, fjärranalys
Niclas MattssonChalmersRymd-, geo, och miljövetenskap
Sökord: energisystem, modeller, lärkurvor, erfarenhetskurvor, solceller
Björn AnderssonGUSocialt arbete
Sökord:
Lena AnderssonGUSocialt arbeteAnnan
Sökord: Psykisk ohälsa, hälsa-och sjukvårds access, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning
Ylva WallinderGUSocialt arbete
Sökord: Social sustainability, social inclusion, inequality, urban gardening
Göran SundqvistGUSociologi och arbetsvetenskapTeknik- och vetenskapsstudier
Sökord: vetenskapssociologi, vetenskapliga kontroverser, experter, risk, kärnavfall, beslutsfattande, demokrati, teknokrati
Jan CarleGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Adel DaoudGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Lotta DellveGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: Hållbar hälsa, psykosocial arbetsmilö, Hållbara system/organisation i sjukvården, Ledarskap och hållbar hälsa, stress
Åse Eliason BjurströmGUSociologi och arbetsvetenskapAnnan
Sökord:
Bengt FuråkerGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: arbetsmarknad, arbetsliv, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, arbetsvillkor, fackligt samarbete, social hållbarhet
Cecilia Hansen LöfstrandGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: polisiär kontroll, bevakningsbranschen, ideellt deltagande, samverkan, marginalisering och hemlöshet, brottsofferstöd.
Thomas JordanGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Michael LandzeliusGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: URBSEC
Bertil RolandssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord:
Ylva Ulfsdotter ErikssonGUSociologi och arbetsvetenskap
Sökord: yrke, profession, status, prestige, erkännande, HR
Petra PlatenGUSpråk och litteraturer
Sökord:
Monika BauhrGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Internationell miljöpolitik, opinionsbildning om miljöfrågor, miljöpsykologi klimatförändringspolitik
Dragana DavidovicGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: Miljöpolitik, styrmedelsacceptans, miljöskatter, klimatförändringar, tillit, korruption
Sverker JagersGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: miljö, demokrati, opinion, institutioner, rättvisa, lärande för hållbar utveckling
Lennart J. LundqvistGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Ulrika MöllerGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: fiskeriförvaltning, miljö och säkerhet
Marina PovitkinaGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: demokrati, korruption, institutioner, östater, SIDS, jämförande miljöpolitik
Martin SjöstedtGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord:
Urban StrandbergGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: kärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,
Aksel SundströmGUStatsvetenskapliga institutionenEnvironmental political studies
Sökord: korruption, naturresurser
Ellen LustGUStatsvetenskapliga institutionenProgram on Governance and Local Development
Sökord: local governance, development, sub-Saharan Africa, Middle East
Niklas HarringGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Sociala dilemman, samarbete, miljöpolitik, miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk tillit, social tillit, värderingar, korruption
Marina NistotskayaGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: collective action
Jon PierreGUStatsvetenskapliga institutionen
Sökord: Institutionalism, urban governance, global-local relations
Andreas HellströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell kvalitetsutveckling
Sökord:
Anna DuboisChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Industrial purchasing, Supply Chain Management, supplier relationships, supplier structures, sourcing strategy, joint technical development
Kajsa HulthénChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: distribution, nätverk, logistik, supply chain mangagement
Maria LandqvistChalmersTeknikens ekonomi och organisationIndustriell marknadsföring
Sökord: Innovation, energisystem, start-ups, förnybar energiteknik, affärsnätverk, resursutveckling, hållbarhet, produktutveckling, uppstartsprocesser, fallstudier
Magnus HolménChalmersTeknikens ekonomi och organisationInnovationsteknik
Sökord: affärsmodell, konkurrenskraft, värdeskapande, kunskapsbas
Marcus LinderChalmersTeknikens ekonomi och organisationInnovationsteknik
Sökord: hållbar vinst, hållbar lönsamhet, gröna affärer, miljöinnovation, miljöstrategi, gröna affärsmodeller
Ceren Altuntas VuralChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: value co-creation, logistics services, logistics service provider, transportation, shipping, sustainable supply chains
Sönke BehrendsChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: hållbarhet, godstransport, kombi transport
Magnus BlingeChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: drivmedel; alternativa bränslen;
Fredrik BörjessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Transport, Logistik, Speditör, Resurseffektivitet, Hållbarhet, Miljö
Arni HalldorssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: supply chain management; strategic sourcing; supplier relationships; supply chain disruptions; lean
Mats JohanssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Logistics, Supply chain
Kristina LiljestrandChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord:
Maria LindholmChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Godstransporter, hållbara transporter, transporter i städer
Maria Eleonor LindholmChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord:
Vendela SanténChalmersTeknikens ekonomi och organisationLogistik och transport
Sökord: Hållbar utveckling, hållbara transporter, hållbar logistik, systemvillkor, systemperspektiv, långsiktighet, åtgärder, effekter
Karl PalmåsChalmersTeknikens ekonomi och organisationManagement of organizational renewal and entrepreneurship
Sökord:
Johnn AnderssonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Hampus AndréChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: cirkulär ekonomi, ekologisk ekonomi, industriell ekologi, kritiska material, knappa material, resurseffektivitet, kritikalitetsbedömning, LCA.
Henrikke BaumannChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanalys; beslutsmodeller; industrins miljöarbete
Birgit BrunklausChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Byggnader& miljöpåverkan, bostadsförvaltning, miljöstrategier, miljöverktyg, LCA
Daniel BöckinChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Anna FurbergChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Jorrit GosensChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Renewable energy, Biomass power, Wind power, Innovation, Innovation systems, China
Duncan KushnirChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: nano, energi, system, miljö, resurser, bedomning, innovation
Olivia LanghamerChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: kollisionsrisker, populationsändringar, biodiversitetsdynamik, påväxt, artificiel reveffekt, marina skyddsområden
Hanna LindénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Mathias LindkvistChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: nerväxt, ekonomisk tillväxt, aktör-nätverksteori, industriell ekologi
Maria Ljunggren SödermanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Birger LöfgrenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, flödessimulering, tillverkning
Sverker MolanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Anna Nyström ClaessonChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord:
Ulrika PalmeChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: hållbarhetsindikatorer, miljösystemanalys, markanvändning, biologisk mångfald, lärande för hållbar utveckling
Björn SandénChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: Teknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikbedömning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten
Bengt SteenChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: LCA, Miljöanpassad produktutveckling, miljöpåverkansbedömning
Anne-Marie TillmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: livscykelanlys; LCA; vaggan till graven analys; produktcykelanalys; miljöprofil;
Johan TivanderChalmersTeknikens ekonomi och organisationMiljösystemanalys
Sökord: miljöinformatik, informationssystem, Konceptmodell, Informationshantering, Miljöpåverkansbedömning, LCA, Design for Environment, Miljöledningsstystem, IPP
Carla Gonçalves MachadoChalmersTeknikens ekonomi och organisationOperations management
Sökord:
Jan BröchnerChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: byggande, fastighetsförvaltning, upphandling, affärsutveckling, ekologiska kriterier, konsultverksamhet, tjänster
Pernilla GluchChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord: Miljöledning, projektorganisationer, beslutsfattande, byggande, MISTRA Bygg
Anna KadeforsChalmersTeknikens ekonomi och organisationService management
Sökord:
Erik BohlinChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: informationssamhället, telekommunikation, hållbar utveckling
Patrik EkheimerChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: massa- och pappersindustri, klor, PVC, återvinning, industriell omvandling, industrihistoria
Gustav SjöblomChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik och samhälle
Sökord: transporter, innovation, IT, samhällssäkerhet
Karl De fine lichtChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: etik, social hållbarhet, stadsutveckling, AI,
Kristoffer EkbergChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord: Miljöhistoria, politisk historia, sociala rörelser, utopi, modern historia, klimatförnekelse
Martin HultmanChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Catharina LandströmChalmersTeknikens ekonomi och organisationTeknik, vetenskap och samhälle
Sökord:
Helene AhlborgChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord: förnybar energi, Afrika, elektrifiering, genus, makt, fattigdom, tvärvetenskap, socio-teknologiska-ekologiska system, social hållbarhet, resursförvaltning, institutioner
Tomas KåbergerChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Stina MånssonChalmersTeknikens ekonomi och organisation
Sökord:
Nataliya Berbyuk LindstromGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Etiopien, cancer, kommunikation, migration, IT, mobil teknologi
Frida IvarssonGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: digital transformation, digital platforms, digital ecosystems, organizational change, gender equality
Rikard LindgrenGUTillämpad informationsteknologiInformatik
Sökord: Transportorganisationer, IT-system, miljöhantering, standardisering
Pär MeilingGUTillämpad informationsteknologiInteraktionsdesign
Sökord: Kartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet
Karin EkmanGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord:
Anna GanderGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord: citizen science, human computer interaction, communication
Marisa PontiGUTillämpad informationsteknologiLärande, kommunikation och IT
Sökord: citizens, citizen science, participation, digital technologies, smart cities, user-generated content
Wolmet BarendregtGUTillämpad informationsteknologi
Sökord: IT, barn, participatory design, utvärdering
Marco SchironeChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeInformationskompetens för lärande och forskning
Sökord:
Johanna LönngrenChalmersVetenskapens kommunikation och lärandeIngenjörsutbildningsvetenskap
Sökord:
Hanna GyllenstenGUVårdvetenskap och hälsaLärande och ledarskap i hälsa, vård och utbildning
Sökord: Hälsoekonomi, prioriteringar i vården, folkhälsa, läkemedel, vårdvetenskap
Kristina Nilsson LindströmGU
Sökord: turism, policy
Karin FärnevikChalmers
Sökord: Kunskapsutbyte, mäklare/brokers, pilotprojekt, tid, energieffektivisering av byggnader, projekt, fallstudie
Gabriella OlshammarGU
Sökord: Bebyggelseforskning
Sandra ValenciaChalmers
Sökord: urban sustainability; Sustainable Development Goals; New Urban Agenda; climate change; climate governance; climate change adaptation; co-production; peri-urban