Martin Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionGMV, Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Avdelning
Sökordecotoxicology, aquatic toxicology, metagenomics, microbial community ecology, marine environment, periphyton, Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), antifouling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/martin-eriksson.aspx