Dinko Chakarov

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik
AvdelningKemisk fysik
Sökordvatten, syre, ozon, CO, NOx, sot, damm, is, katalysator, adsorption, foton(be)strålning, fotokemi, atmosfäriska processer, gasifiering av kol, katalytisk avgasrening.

Personlig hemsida www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Dinko-Chakarov.aspx