Ingela Bursjöö

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFysik, GU
Avdelning
Doktorand
Sökordlärande för hållbar utveckling, lärares yrkesidentitet, dilemman i läraridentiteten, transformativt lärande, praxisnära forskning, professionsforskning

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.physics.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xburin
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.physics.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.physics.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxburin&userId=xburin