Santiago Arellano

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordVulkaner, klimat, atmosfär, spektroskopi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/santiago-arellano.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/santiago-arellano.aspx