Niklas Egels Zandén

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningManagement & Organisation
Sökordcorporate social responsibility, CSR, företag, institutionell teori, hållbarhetsstrategier

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xegeni
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxegeni&userId=xegeni