Lena Mossberg

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
Sökordinnovation, design

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmosle/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xmosle/