Lars Nyborg

HögskolaChalmers
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningMaterial och tillverkning
Sökordytteknologi, tillverkningsproccer, material för lätta konstruktioner, beständighet (oxidation, korrosion), pulver och partikulära material

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/mmt/SV/forskning/yt-och/personal/lars-nyborg
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lars-nyborg.aspx