Kerstin Wiklander

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMatematiska vetenskaper
AvdelningMatematisk statistik
SökordFörsöksplanering, statistiska modeller, statistiska metoder, spridningseffekter, biologiska tillämpningar

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kerstin.aspx