Hanna Härelind Ingelsten

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
SökordNOx, miljökatalys, emissionsrening

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Hanna-Harelind-Ingelsten.aspx