Kristina Sundbäck

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordmarina grundbottnar; bentos; sediment; mikrobiella mattor; stabilisering; eutrofiering; UV-B, mikrofytobentos; bakterier; meiofauna; primärproduktion; betning; kväve; fosfor; kisel; syre; Skagerrak; bottenfauna; algansamling; diatoméer, cyanobakterier, grönalger.

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsukri
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsukri&userId=xsukri