Åke Granmo

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordekotoxikologi; marin; industriutsläpp; evertebrater; biotillgänglighet; sediment; musslor; skogsindustri; klorerade substanser; bioackumulering; PAH; pesticider;

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/Ake_Granmo/