Johan Woxenius

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökordgodstransporter, logistik och miljö, intermodala transporter, kombinerade transporter, kombitrafik, järnväg

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xwoxjo
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxwoxjo&userId=xwoxjo