Fredrik Lindberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordstadsklimatologi, stadsplanering, GIS

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xlinfr
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxlinfr&userId=xlinfr