Stefan Hulth

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
Sökordbiogeokemi; diagenes; bentiska flöden; bentiska massbalanser; sediment; porvatten; diffusion; kol; kväve; fosfor; kisel; Syre;

Personlig hemsida www.cmb.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xhulst