Filip Johnsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
SökordStrömningsförlopp, omblandning, förbränning, fluidiserad bädd, fluidisering, CO2-fri förbränning, O2/CO2 förbränning, uthålliga energisystem, bärkraftig, infrastrukturella förändringar

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/filip-johnsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/filip-johnsson.aspx