Urban Strandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökordkärnavfallspolitik, politisk legitimitet, samhällsplanering, representativ demokrati,

Personlig hemsida www.pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/strandberg--urban/