Oskar Broberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Sökordmjölk, näringslivshistoria, mejeri, KRAV, Arla, Latour, entreprenör

Personlig hemsida es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xbroos&userName=Oskar%20Broberg