Krystyna Pietrzyk

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsdesign
SökordUthålliga byggnader och hållbar stadsutveckling, tillförlitlighetsanalys, uteklimat, inomhusklimat

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/krystyna-pietrzyk.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/krystyna-pietrzyk.aspx