Olga Stepanova

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Doktorand
Sökordkusten, konflikter, resurser, hållbar förvaltning av naturresurser, konflikt analys, konflithantering, Sverige

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xstepo