Liane Thuvander

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningArkitekturens teori och metod
Sökordbyggnadsbestånd, hållbar utveckling, materialflöden, energiflöden

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/liane-thuvander.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/liane-thuvander.aspx