Thomas Backhaus

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordläkemedel, statistik, modellering, kemiska blandningar, blandningar, ekotoxikologi

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/thomas_backhaus/