Leif Eriksson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
SökordSkog, biomassa, kalhygge, stormskador, hav, vind, havsströmmar, havsis, radar, fjärranalys

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/leif-eriksson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/leif-eriksson.aspx