Charlotta Capitao Patrao

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Doktorand
Sökordstationssamhällen, regional kontext, fysisk planering, infrastrukturplanering, järnvägar

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-kulturgeografi/personal?userId=xdacha
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska es.handels.gu.se/english/units/unit-for-human-geography/about-us-contact-us/staff?languageId=100001&userId=xdacha