André Hansla

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Sökordvärdeorientering, miljöoro, miljömedvetenhet, miljökonsekvenser, grön el

Personlig hemsida psy.gu.se/personal?userId=xhandu