Tünde Fülöp

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionFysik
AvdelningNukleär teknik
Sökordfusion, plasma, transport, stabilitet, energi

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/T%C3%BCnde-F%C3%BCl%C3%B6p.aspx