Göran Sundqvist

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
AvdelningTeknik- och vetenskapsstudier
Sökordvetenskapssociologi, vetenskapliga kontroverser, experter, risk, kärnavfall, beslutsfattande, demokrati, teknokrati

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska socav.gu.se/om_institutionen/personal?userId=xsungo
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&userId=xsungo