Johan Rootzén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningEnergiteknik
Sökordhandel med utsläppsrättigheter, klimatutmaningen, industri, kraft och värmesektorn, utsläpp av växthusgaser, EU, policy

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/johan-rootzen.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/johan-rootzen.aspx