Rikard Ylmén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Sökordcement, hydratation, nanosilika, alit, belit, nanopartiklar

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/rikard-ylmen.aspx