Mattias Sandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
SökordBarn, ungdomar, tätortsnära natur, friluftsliv, natursyn, hållbar utveckling

Personlig hemsida www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsmati&departmentId=092214