Martin Hassellöv

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
SökordKolloider, colloid, partiklar, metaller, porvatten, sediment, spårelement, grundvatten, dagvatten, muddring

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xhassm
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxhassm&userId=xhassm