Ulf Molau

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordväxtekologi, tundra, Aktis, ITEX, landskapsekologi, biodiversitet, Global Change, klimat

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/ulf_molau/