Anders Winnberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningAstronomi och plasmafysik
Sökordatmosfär; stratosfär; mesosfär; ozon; kolmonoxid; klormonoxid; spektroskopi; radio; millimetervågor; radioastronomi;

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/anders-winnberg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/anders-winnberg.aspx