Pär Meiling

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
AvdelningInteraktionsdesign
SökordKartering, dokumentation, materialundersökning, nedbrytningsorsaker, luftföroreningar, preventivt underhåll, varsamt underhåll, kulturvård, hållbar utveckling, miljonprogrammet

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xmeipa&departmentId=107810
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxmeipa%26departmentId%3D107810&userId=xmeipa&departmentId=107810